Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Ecz. Gamze Taşcıer, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle bir önerge vererek “Dağıtılan maskeler merdiven altında ele geçirilenler mi?” diye sordu.

Eczanelere gönderilen maskelerin çok kalitesiz olduğunun altını çizen Taşcıer, bunların merdiven altında kaçak üretim yapılan yerlere gerçekleştirilen baskınlarda ele geçirilen maskeler olduğu ve imha edilmeyip halka dağıtılması için gönderildiği iddialarını da sordu. Maskelerin dağıtımı ile ilgili sistemin defalarca değiştirildiğini de hatırlatan Taşcıer, başka değişikliklerin olup olmayacağı sorusuna da yanıt istedi.

CHP’li Taşçıer’in soru önergesi şöyle:

“COVID-19 salgını ile mücadele ettiğimiz bu günlerde, vatandaşlarımızın maskelere olan ihtiyacı hızla artmıştır. Satışın yasaklanması ve halka ücretsiz maske dağıtılacağının açıklanmasının üzerinden uzun süre geçmesine rağmen hala milyonlarca yurttaşımız maske alamamıştır. Eczanelere gönderilen maskelerin çok kalitesiz olduğu, koruyuculuğunun olmadığı ve steril şekilde ulaştırılmadığı belirtilmektedir. Ayrıca bu maskelerin, merdiven altı ve kaçak üretim yapılan yerlere gerçekleştirilen baskınlarda ele geçirilen maskeler olduğu, imha edilmek yerine halka dağıtıldığı iddiası bulunmaktadır.

Bu bilgiler ışığında;

1. Vatandaşa ücretsiz olarak dağıtılan maskeler nereden ve hangi şirketlerden temin
edilmektedir?

2. Söz konusu maskelerin birim maliyeti ve dağıtımın ulaşacağı boyut göz önüne
alındığında toplamda öngörülen maliyeti nedir?

3. Vatandaşa ücretsiz olarak dağıtılan maskelerin, merdiven altı ve kaçak üretim yapan
yerlerden el konulan ancak imha edilmeyen maskeler olduğu iddiası doğru mudur?

4. Halka dağıtılan maskeler gerekli sağlık standartlarına uymakta mıdır? Eczanelere
ulaşan ve hem kullanılan materyal hem de telsiz olması nedeniyle yeterli koruyuculuk
sağlayamayan maskelerle ilgili görüşünüz nedir? Bu maskelerin yeterli koruyuculuğu
sağlayacağına inanıyor musunuz?

5. Ücretsiz dağıtılacak maskelerin eczanelere kutular halinde gönderilmesi ve içlerinden
beşer beşer vatandaşlara verilmesinin steril olmayan durumlar ortaya çıkardığı
ortadadır. Maskeler neden kutu ile gönderilmektedir?

6. İlk olarak maskelerin uygun noktalarda satılacağı Ticaret Bakanı tarafından ifade
edilmişti. Bu uygulamadan neden vazgeçilmiştir?

7. Maskelerin ücretsiz olarak PTT’ye başvurulup yine PTT aracılığıyla dağıtılacağı
açıklanmıştı. Bu uygulama neden tercih edilmiş ve daha sonra neden vazgeçilmiştir?

8. Ücretsiz maskeleri alabilmek için e-devlet üzerinden başvurulup PTT aracılığıyla
ulaştırılacağı açıklanmıştı. Bu uygulama neden tercih edilmiş ve daha sonra neden
vazgeçilmiştir?

9. Ücretsiz maskelerin telefonlara gelecek SMS ve kodlarla eczanelerden alınacağı
açıklanmıştı. Ancak daha sonra SMS gelmesine gerek olmadığı açıklandı. Bu
uygulama neden tercih edilmiş ve daha sonra neden vazgeçilmiştir?

10. Gelinen noktadaki uygulamanın nihai olacağı düşünülmekte midir, yoksa yeniden bir
değişiklik yapılacak mıdır?

11. Maskelerin satışının yasaklanması ve ücretsiz dağıtılacağının açıklanmasının
üzerinden uzun süre geçmesine rağmen hala maskelerin milyonlarca insana
ulaştırılamamış olması vatandaşı mağdur etmektedir. Henüz bir sistem kurmadan
satışın yasaklanmasının doğru bir karar olduğunu düşünüyor musunuz?

12. Özellikle kronik hastalığı olan, sürekli maske kullanması ve sık değiştirmesi gereken
vatandaşlarımız hem satışın yasaklanması hem de ücretsiz maskelere kota konması
nedeniyle risk altındadır. Maskelerin belirli kıstaslar ve tavan fiyat konularak yeniden
satışına imkan verilmesi düşünülmekte midir? Düşünülmüyorsa, sürekli maske
kullanması gereken vatandaşların yaşadığı sorun nasıl çözülecektir?