Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıklu, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, “Bugünü yıllarca kutlamamıza karşın, bugün gelinen noktada yani hukukun olmadığı yerde, hukukçular günü kutlanamaz. Hukukun olmadığı bu ortamda Avukatlar Günü’nü kutlamak bir zulümdür.” ifadelerini kullandı.

Tanrıkulu’nun açıklamaları şu şekilde:

5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla avukatlık mesleği yaparken, insan haklarını savunurken başta yakın arkadaşım Sevgili Tahir Elçi olmak üzere katledilmiş tüm avukatları saygıyla anıyorum. Avukatlık, adalet mekanizmasının temel direklerinden biridir. Savunma olmadan adalet olmaz. Dolayısıyla avukatların katledilmesi, adaletin de katli anlamına geliyor. Bu iki hususu birbirinden ayıramayız.

Avukatlık mesleğine yönelik kısıtlamalar adaletsiz düzen hedefinin bir parçası olarak okunmalıdır. Türkiye’deki mevcut adalet sistemi, avukatlık mesleğini etkisizleştirme hedefi üzerine kurulmak istenmektedir.

2017 yılında Adalet Bakanlığı’nın verilerine göre 390 tutuklu avukat bulunmakta iken, 2018 yılında 600’den fazla avukatın tutuklu veya hükümlü olduğu, çoğunun iddianamesinin bile hazırlanmadığı, işkence ve kötü muameleye maruz kaldığı ifade edilmiştir.

2019 yılında ise yüzlerce avukat tutuklu ve hükümlü olup, böyle bir ortamda Avukatlar Günü’nü kutlamak anlamını yitirmiştir.

Avukatların mesleklerini yaparken ceza tehdidi altında tutulmaları, tutuklanmaları ve mahkum edilmeleri ile avukatlık mesleği üzerinde kurulmak istenen tüm baskılar, ceza yargılamasının her aşamasında avukatın/savunmanın rolünü de zayıflatmakta ve hak ihlalleri çok büyük oranda artış göstermektedir.

Son 16 yılda avukatlık mesleğinin bağımsız ve serbest olma niteliğine iktidar tarafından yapılan ciddi müdahaleler ile avukatın Yargı erki içindeki yeri ve hakları mevzuata aykırı bir şekilde başta İdare olmak üzere tüm Devlet organlarınca göz ardı edilmektedir.

Bugünü yıllarca kutlamamıza karşın, bugün gelinen noktada yani hukukun olmadığı yerde, hukukçular günü kutlanamaz. Hukukun olmadığı bu ortamda Avukatlar Günü’nü kutlamak bir zulümdür.