CHP PM Üyesi ve İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu kadına yönelik cinsel istismar, şiddet ve tecavüz suçları ile ilgili olarak Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi verdi.

Tanrıkulu verdiği soru önergesinde “Cinsel şiddet ve istismar şikâyeti ile başvuran kaç kişinin şikayeti mahkemeye sevk edilmiştir?” diye sordu.

Tanrıkulu’nun soru önergesi şöyle:

Kadına yönelik cinsel istismar, şiddet ve tecavüz suçlarında uygulanan ceza indirimleri, hükmün ve/veya cezanın açıklanmasının geriye bırakılması ve tutuksuz yargılamalar suçun cezasız kalması veya gereken cezanın tam olarak verilmemesi, mağdurların ve toplumun adalet beklentisinin karşılıksız kalması sonuçlarını doğurmaktadır. Türkiye’nin iç hukuk kuralları ve taraf olduğu uluslararası sözleşmelerde yer alan kadına yönelik (cinsel, fiziksel) şiddeti ortadan kaldırmaya dönük düzenlemelerin varlığına rağmen, daha da vahim olanı, bu suçların günden güne artmasıdır. Cezanın niteliği ve eksiksiz uygulanması hukukun caydırıcılığı ve suçun ortadan kaldırılması bakımından son derece mühimdir. Bu bağlamda cinsel istismar ve şiddet suçlarında, cezai yaptırımın doğru (adil) bir hukuk yaklaşımıyla usulen eksiksiz hayata geçirilmesi bu suçların ortadan kaldırılması ve toplumun bu suçlardan korunması bakımından vazgeçilmezdir.

Bu suçların yaygın biçimde meydana gelmesinde, gerekli tedbir ve korumayı sağlamakla yükümlü olan idari/hukuki mercilerin çalışmaları da gözden geçirilmeli, gerekli düzenlemeler hayata geçirilmelidir.

Bu bağlamda Türkiye’de son 5 yılda:

  1. Kadınlara yönelik cinsel şiddet ve şiddetin diğer türlerinde kaç vaka yaşanmıştır?
  2. Soruşturmaya dönüşmeyen ve kamu davası olarak yargı süreci başlatılmayan şikâyet/vaka sayısı nedir?
  3. Cinsel şiddet ve istismar şikâyeti ile başvuran kaç kişinin şikayeti mahkemeye sevk edilmiştir?
  4. Aynı suçtan şikâyette bulunan kaç kişiye çeşitli tedbir kararları uygulanmıştır?
  5. Tespit edilebilen vakalarda kaç şüpheli mahkemelerce kanunun öngördüğü cezaya alt sınırdan çarptırılmıştır?
  6. Tespit edilebilen vakalarda kaç şüpheli mahkemelerce kanunun öngördüğü cezaya üst sınırdan çarptırılmıştır?
  7. Kaç vakada, hangi ceza indirimleri uygulanmıştır? Cezanın ertelenmesine veya hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına hükmedilen dava sayısı kaçtır?
  8. Kaç fail, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır?
  9. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan kişilerden kaçı sonrasında aynı veya kadına yönelik şiddet içeren benzer bir suçtan yargılanmış ya da hüküm giymiştir?