CHP Bursa Milletvekili ve  Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Orhan Sarıbal AKP hükümetinin zeytinliklerin ve meraların ranta açılmasını kolaylaştıracak yasa tasarısını meclise getirmesiyle ilgi detaylı açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu Akdeniz ikliminden dolayı İtalya, İspanya, Yunanistan ve Tunus gibi ülkelerle birlikte dünyanın önde gelen zeytin ve zeytinyağı üreticisi ve ihracatçısı ülkelerinden birisi olduğuna dikkat çeken CHP’li Orhan Sarıbal  “AKP hükümeti Meclis’e getirdiği Kanun Tasarısı ile 750 bin ailenin geçimini sağlayan zeytinlikleri ve hayvansal üretimin belkemiği olan meraları ranta açmayı hedefliyor.” dedi.

“DEĞİŞİKLİK ÜLKEMİZ TARIMI AÇISINDAN ENDİŞE VERİCİ”

Hükümet 17 Mayıs 2017 tarihinde “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve KHK’larda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı”nı TBMM Başkanlığına sundu.

CHP’li Sarıbal kanun tasarısının görünürde üretim ve yatırımın önündeki engellerin kaldırılmasını hedeflediği ancak tasarıda yer alan zeytinlik ve meraların kullanımına yönelik değişiklik teklifinin ülke tarımı açısından endişe verici olduğunu açıkladı

Kanun tasarısı hakkında detaylı bilgi veren Sarıbal şunları vurguladı:  Söz konusu tasarıda 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun’un bazı maddelerinin (özellikle 20’inci maddenin) değiştirilmesi yeniden gündeme getirilmektedir. Kanun Tasarısının gerekçesinde Zeytincilik Kanununun 20’inci maddesinin değiştirilme gerekçesi; zeytincilik faaliyetleri ile sanayi yatırım alanlarının çakışması halinde hem zeytin sahalarının zarar görmemesi hem de sanayi yatırımlarının ekonomik bakımdan değerlendirilmesine imkân tanınması olarak belirtilmektedir.

Bilindiği gibi, zeytinciliğin geleceği açısından kaygı ile karşılanan bu Kanun Tasarısının benzerleri, bundan önce 6 defa gündeme gelmiş, ancak Mecliste reddedilmişti.

KANUN TASARISI SANAYİ KOMİSYONUNDA KABUL EDİLDİ

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 30 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında Tasarıyı görüştü.

Sarıbal’ın verdiği bilgilere göre: Bir dekar alanda en az on beş kültür çeşidi veya yabani zeytin bitkisi bulunmuyorsa o yeri zeytinlik saha olarak kabul etmeyen 2’inci madde ile zeytinliklerde hayvan otlatanlara verilen cezaları artıran 3’üncü madde muhalefetin itirazları üzerine Tasarıdan çıkarıldı. Zeytinciliğe büyük darbe vuracak olan 4’üncü madde ise Tasarının özüne dokunmayan küçük değişikliklerle kabul edildi.

ZEYTİNLİKLER RANTA AÇILACAK

TBMM’ye sunulan kanun tasarısında Zeytincilik Kanunu’nun “Zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 kilometre mesafede zeytinyağı fabrikası hariç zeytinliklerin gelişmesine mani olacak kimyevi atık bırakan, toz ve duman çıkaran tesis yapılamaz ve işletilemez.” maddesi değiştirilmek isteniyor.

Maddedeki değişikliğe göre zeytinlik alanlarının imara açılması bir kurula devrediliyor. O madde ise şöyle: “Zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 kilometre mesafede, zeytinliklerin bitkisel gelişimini ve çoğalmalarını engelleyecek kimyasal atık oluşturacak tesis yapılamaz ve işletilemez. Ancak alternatif alan bulunmaması ve kurulun uygun görmesi şartıyla bakanlıklarca kamu yararı kararı alınmış yatırımlar için zeytinlik sahalarında yatırım yapılmasına Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından izin verilebilir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bu yetkisini gerektiğinde valiliklere devredebilir.”

11 KİŞİLİK KURUL KARAR VERECEK

Tasarıya göre zeytinlik sahaların bulunduğu illerde valinin başkanlığında Zeytinlik Sahaları Koruma Kurulu oluşturuluyor. Zeytinlik alanlarının geleceğine bu kurul karar verecek.

Bu kurulda iktidarın istediği yönde kararlar çıkacağını ifade eden Orhan Sarıbal kurulda 6 bakanlık temsilcisinin hlunacağını söyledi ve şunları ekledi: Toprak Koruma Kurulu’nda TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası temsilcisi yer almasına rağmen, zeytinin üretimi ve bakımı konularında fiili olarak çalışan, çiftçiye yol gösteren ve zeytincilik konusunda araştırma-geliştirme çalışmaları yapan söz konusu oda temsilcilerinin Zeytinlik Sahaları Koruma Kurulu’nda yer almamalarını çok önemli bir eksiklik olarak değerlendiriyoruz.

MERALARI OT BEDELİ BİLE ALMADAN RANTA AÇILIYOR

Tasarıda meralarla ilgili bilgiler veren Orhan Sarıbal “Kanun Tasarısının 31’inci maddesi ile endüstri bölgeleri, organize sanayi bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, serbest bölgeler ile sanayi siteleri için ihtiyaç duyulan alanlar için mera vasfının değiştirilmesi halinde ödenecek ot bedeli kaldırılmaktadır.

Kısacası sürdürülebilir bir hayvancılık politikasının olmazsa olmazlarından birisi olan meralar, endüstri ve teknolojiye kurban edilebilecektir.” dedi

“YURTSEVERLİK LAFLA OLMUYOR”

Yurtseverlik lafla olayacağını ve  meralarla ilgili yapılmak istenen bu değişikliğin hayvancılığın sonunu getirebileceğini ifade eden  CHP’li Sarıbal “Türkiye bir yandan mera alanlarını sanayiye, turizme, toplu konuta tahsis ederken öte yandan yurtdışından milyarlarca dolarlık yem ham maddesi ithal etmektedir. Saman bile ithal etmektedir. Son altı yılda canlı sığır, koyun ve keçi ile sığır eti için 4,5 milyar dolar bedel ödenmiştir. Bu politikalarla hayvancılıkta sürdürülebilirlik asla sağlanamaz. Türkiye hayvancılıkta dışa bağımlılıktan kurtulmak istiyorsa önce meraların amaç dışı kullanımı önlemeli; bu alanları ıslah ederek yetiştiricilerin kullanımına sunmalıdır” dedi.