Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel, ambalajlı içme sularında ağır metal bulunmasına ilişkin araştırma önergesi verdi.

Ambalajlı suların izinlendirilmesi çalışmaları il sağlık müdürleri tarafından yürütülmesi, üretim izni verilen bütün ambalajlı suların da Sağlık Bakanlığı’nca denetlenmesi gerektiğini belirten Özel, “İlgili mevzuat gereği yılda en az 4 kez il sağlık müdürlükleri, bir kez de Sağlık Bakanlığı tarafından denetlenmesi gereken su üretim tesislerinde dolumu yapılarak piyasaya sunulan suların aynı zamanda piyasa denetimleri de il sağlık müdürlükleri tarafından yapılmak zorundadır. Mevzuat gereği denetimlerde suyun etiket bilgileri, ambalajlar ve kapaklarının incelenmesi gerekmekte, incelenen ürünlerin mikrobiyolojik ve kimyasal analizleri yapılarak su niteliğinin uygun olup olmadığının denetlenmesi zorunluluğu bulunmaktadır.” dedi.

Özel araştırma önergesinin gereçkesinde şu ifadelere yer verdi:

Bursa Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nden 4 akademisyenin gerçekleştirdiği “Ambalajlı İçme Suyu Örneklerinde Ağır Metal Analizi ve Risk Değerlendirmesi” başlıklı analiz çalışmasında 43 farklı markanın içme suyu örneği üzerinde 16 farklı ağır metalin analiz işlemi gerçekleştirilmiş, baryum, kurşun ve stronsiyum açısından limit değerlerin çok üzerinde rakamların tespit edildiği anlaşılmaktadır.

“Bu suyla duş bile alınmaz” başlığıyla Milliyet gazetesinden Mert İnan imzalı habere konu alan araştırmada, “Ambalajlı içme suyu tüketmenin kurşun seviyesine göre kanserojen risk oluşturduğu gözlenmektedir. Toplum sağlığının korunması açısından uygun kontrol tedbirlerinin alınması gerekmektedir. Sularda ağır metallerin bulunması ciltte incelme, böbrek hasarı, karaciğer sirozu, sinir sisteminde ileti bozuklukları gibi sorunlara yol açabilmektedir. Toplumun bir bölümünün, su ihtiyacını sağlıklı olduğuna güvenemediği için musluk suyu yerine ambalajlı sulardan karşıladığı bir gerçektir. Ambalajlanarak tüketime sunulan doğal kaynak suları ve içme sularının bakteri içermemesi kadar ağır metal bulunma durumu ve konsantrasyonu da önem arz etmektedir” ifadeleri kullanılmıştır.

Araştırmaya ilişkin Milliyet gazetesine bilgi veren Kimya Mühendisleri Odası Başkanı Dr. Ali Uğurlu da, “Ambalajlı su sektöründe korkunç derece denetimsizlik var. Standart dışı firmaların ruhsatları iptal edilmeli” ifadesini kullanmıştır.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, bakanlık tarafından ruhsatlandırılmış su markalarının piyasa ve imalathane denetimlerinin incelendiği, 41 bin 458 analizin tamamının kurşun ve baryum parametreleri açısından mevzuat limitlerine uygun olduğunun tespit edildiği ifade edilmiştir.

Halk sağlığını çok yakından ilgilendiren bu konunun detaylı bir biçimde incelenerek, vatandaşlarımızın ambalajlı içme suyu kullanımında yaşadığı tereddütlerin giderilmesi gerekmektedir.

Piyasada bulunan ruhsatlı ve ruhsatsız ambalajlı içme sularının incelenmesi, dolum yapılan su üretim tesislerinde halk sağlığını etkileyecek bir sorun olup olmadığının belirlenmesi, denetim faaliyetlerinde eksiklik bulunup bulunmadığı, ağır metal içerdiği bilimsel araştırmalarla tespit edilen ambalajlı içme sularının piyasaya sunulmasında hangi kurumların sorumluluklarının bulunduğunun açığa çıkarılması amacıyla Anayasanın 98 ve TBMM İçtüzüğünün 104 ve 105.maddeleri göre Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını arz ve teklif ederiz.