Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Murat Emir yaptığı yazılı basın açıklamasında, Erdoğan’ın CHP’nin İş Bankası hisseleriyle ilgili yaptığı açıklamaya sert tepki gösterdi.

CHP’nin İş Bankası hisselerinin AKP – MHP işbirliğinde, yasal düzenlemeyle Hazineye devrinin mevcut koşullarda mümkün olamayacağını ifade eden Emir, bu devrin ancak müsadere yoluyla gerçekleşebileceğini, müsaderenin de zulüm, baskı ve cebir anlamına geldiğini vurgulayarak, bunun T.C Anayasa’sının 35. Maddesinde koruma altına alınan mülkiyet hakkının açıkça ihlali anlamına geleceğini ifade etti.

“Anonim şirketlerde hisseler, sahibinin rızası olmadan elinden alınamaz”

Murat Emir basın açıklamasının devamında; “İş Bankası bir anonim şirket olup, özel kanunlarla yapılan düzenlemeler hariç Türk Ticaret Kanunu’nun anonim şirketlere ilişkin düzenlemelerine tabidir. Anonim şirketlerde hisseler, sahibinin rızası olmadan elinden alınamaz. Pay sahibi, hisselerini devretmek suretiyle ortaklıktan ayrılabilir. Türk Ticaret Kanunu çok istisnai hallerde (md. birleşme, bölünme, şirketler topluluğu ve pay bedelinin ödenmemesi halinde ıskat) ve belirli şartların gerçekleşmesine bağlı olarak sadece şirkete (hükümete veya başka bir makam değil) pay sahibini ortaklıktan çıkartma hakkı tanımaktadır. Bu gibi durumlarda da söz konusu paylar, belirli bir oranın üzerindekiler şirket tarafından tekrar elden çıkarılmak üzere iktisap edilir. Bu payların hazineye devri söz konusu değildir” dedi.

Hisselerin müsaderesi tarihe kara bir leke olarak geçecektir

CHP’nin hisselerine el koyulmasının bir diğer yolunun Bankacılık Kanunu’ndaki düzenlemeye istinaden İş Bankası’nın temettü hariç ortaklık ve yönetim haklarının Tasarruf Mevduatı Fonu’na devrine karar verilmesi olabilir diyen Emir, “ancak, CHP’nin İş Bankası hisselerine el koymak için, İş Bankası gibi güçlü bir bankayı TMSF’ye devretmeyi göze almaları düşünülemez” dedi.

CHP’li Emir, “Halen hukuk devleti olduğu ifade edilen Türkiye Cumhuriyeti hükümeti tarafından olumsuz ekonomik ve siyasi gelişmelere karşı bir manevra olarak CHP’nin hisselerinin müsadere edilmesi tarihe kara bir leke olarak geçer ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nden hiç tereddütsüz geri döner.  Böylesine çılgın bir girişim zaten gelmeyen yabancı yatırımcıların Türkiye defterini hiç açmamak üzere kapatması anlamına da gelecektir” diyerek “Bir an için Atatürk’ün mirası olan hisselerin hukuk dışı yollarla da olsa Hazineye devredilmesini kabul ettiğimizde, söz konusu hisseleri Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak temsil edecektir. Bu da Atatürk’ün mirasının açıkça çiğnenmesidir” dedi.