Cumhuriyet Halk partisi Anayasa ve Adalet Komisyonu Milletvekilleri “Yargı Reformu İçin Öncelikle Atılması Gereken Adımlar” başlıklı bir basın toplantısı düzenledi.

Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin 30 Mayıs günü Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı tarafından Saray’da kamuoyuna açıklanmasının ardından çalışmaya başlayan Cumhuriyet Halk Partisi Anayasa Komisyonu ve Adalet Komisyonu üyesi milletvekilleri ortak bir çalışma yaparak, İstanbul Milletvekili ve Anayasa Hukuku Profesörü Prof. İbrahim Özden Kaboğlu’nun öncülüğünde “Yargı Reformu İçin Öncelikle Atılması Gereken Adımlar” adlı metinle, çalışmalarının ilk çıktısını paylaştılar. 3 bölümden oluşan metinde adımlar sırasıyla “Hükümet sistemi demokrasiyle bağdaşmalıdır”, “Anayasal düzlemde öncelikle yapılması gerekenler” ve “Yasal düzlemde öncelikle yapılması gerekenler” şeklinde listelendi.

ÖZEL BİR KOMİSYON KURULMALI 

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin hazırladığı Yargı Reformu Strateji Belgesi’ne dair çalışma yürüten Cumhuriyet Halk partisi Anayasa ve Adalet Komisyonu Milletvekilleri “Yargı Reformu İçin Öncelikle Atılması Gereken Adımlar” başlıklı bir basın toplantısı düzenledi. Yürütülen ortak çalışmanın ilk çıktılarının paylaşıldığı toplantıda gerçekçi bir yargı reformu için TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerin eşit sayıda üyelerinin ve grubu olmayan parti temsilcilerinin görüşlerinin alınabileceği özel bir komisyonun çalışması uyarısı yapıldı. Cumhuriyet Halk Partili Anayasa ve Adalet Komisyonu Milletvekillerinin Yargı Reformu Strateji Belgesi üzerine ortak çalışması ise devam edecek.

Komisyonların ortak çalışmasının ilk çıktısı; reformun sınırlı bir değişimi kapsadığını, salt teknik bir rapor olduğunu ve temel sorunları inkâr ettiğinin altını çizip, “Temel sorunlara yönelik bir çözüm iradesini ortaya koymayan bir yargı paketinin getireceği yenilik, hangi isimle takdim edilirse edilsin bir reform değil, gerçek sorunları örten bir makyajlama faaliyetinin ötesine geçmeyecektir” yorumunu yapıyor. Anayasa’nın üstünlüğü ilkesinin zaafa uğradığını belirten metinde “Cumhurbaşkan’nın parti genel başkanlığından çekilmesi, normalleşme yolunda atılması gereken ilk adımdır ancak yeterli değildir. Esasen OHAL ortam ve koşullarında, anayasal kamuoyu oluşmadan dayatılan ve hükümet sistemini değiştiren Anayasa değişikliğinin demokratik usullere uygun olarak yeniden ele alınması siyasi ve hukuki bir ihtiyaçtır. Bu ancak, hükümet sistemine ilişkin bir reform ile mümkündür” diyor.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: YARGI REFORMUNDA DİKKATE ALINMASI GEREKEN İLKELER 

Basın açıklamasında yapılması gereken ilk çözüm önerileri şöyle sıralandı:

  • Anayasanın amir hükümleri uygulanmalıdır.
  • HSK’nın siyasi yapısından arındırılması gerekmektedir.
  • OHAL uygulamalarının yarattığı hak ihlalleri giderilmeli,
  • Düşünce ve ifade özgürlüğüne saygı gösterilmeli,
  • Toplantı ve yürüyüş Hakkına Saygı gösterilmeli,
  • Hukuk devleti, Cumhurbaşkanının tarafsızlığı, mahkemelerin bağımsızlığı ve kişi güvenliği ve özgürlüğü hakkı doğrultusunda adil yargılanma hakkı hedeflenerek, gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

SİYASETÇİLERDEN AKADEMİSYENLERE MAHPUSLUK 

Metinde güncel örneklere de yer verilerek Selahattin Demirtaş’tan Sırrı Süreyya Önder’e, Eren Erdem’den Selçuk Kozağaçlı’ya, Güray Öz’den Füsun Üstel’e kadar birçok siyasetçi, gazeteci, akademisyen, avukat, öğrenci, sendikacı ve daha başka toplumsal kesimlerden muhalif insanların haksız şekilde mahpus olduklarına dikkat çekildi.