CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, yaptığı basın açıklaması ile TÜİK, İŞKUR ve OECD verilerinden yararlanarak hazırladığı İstihdamda Kadın Raporu’nda yer alan, kadınların istihdamı ve iş hayatında karşılaştıkları sorunlara yönelik tespitlerini paylaştı.

Ekim ayında açıklanan TUİK verilerine göre kadınların istihdama katılım oranının yüzde 29,3 seviyesinde gerçekleştiğini hatırlatan Karabıyık, “Yani, 20 milyondan fazla kadın çalışma hayatının dışında! Bu oran AB üyesi ülke ortalamalarında yüzde 45,9, OECD ülkelerinde ise yüzde 44,4. Tarım dışı işsizlik oranlarına baktığımızda ise işsizliğin en çok kadınları etkilediğini görüyoruz. Kadınlarda tarım dışı işsizlik oranı yüzde 20, erkeklerde ise yüzde 13,2” dedi.

Ekonomik krizin etkisi ile işsizliğin ve kadın işsizliğinin artması nedeniyle işsizlik sigortasına başvuran kadın sayısının da arttığını kaydeden CHP’li Vekil, “2018 yılında işsizlik ödeneği için yapılan başvuru sayısı bir önceki yıla göre yüzde 57 artış gösterdi. Bir önceki yılın Aralık ayında işsizlik ödeneğine yapılan başvuru sayısı 29 binlerde iken 2018 yılı Aralık ayında işsizlik ödeneğine yapılan başvuru sayısı 46 bini geçti. Bu sayının 2019 yılı sonunda daha da artacağını söylemek zor değil” açıklamasında bulundu.

Kadınlar Erkeklere Göre Daha Az Kazanıyor, Ücret Eşitsizliği Devam Ediyor!

Haftalık 45 saatten fazla çalışan kadın işçi sayısının yıllar içinde ciddi bir artış göstererek 2018 yılı sonunda 3 milyona ulaştığını ifade eden Lale Karabıyık, “Bununla birlikte haftalık 45 saatten fazla çalışan kadınların kayıt dışı çalışma oranı da oldukça yüksek. Ayrıca, çalışma hayatında yer alan kadınlar, toplumsal roller nedeniyle evde çifte mesai yapıyor. Kadınlar erkeklere göre daha az kazanıyor, ücret eşitsizliği devam ediyor. Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından yapılan araştırmaya göre Türkiye’de cinsiyete dayalı gelir eşitsizliği oranı yüzde 12” açıklamasıyla ücret eşitsizliğine dikkat çekti.

Türkiye’de Kadınların Çalışma Hayatına Katılımı Kritik Seviyede!

Basın açıklamasında Türkiye’nin bir başka uluslararası karnesini paylaşan CHP’li Karabıyık, “Georgetown Kadın, Barış ve Güvenlik Enstitüsü ve Oslo Barış Araştırmaları Enstitüsü tarafından yapılan, 167 ülkenin istihdam, güvenlik, siyasi temsil ve ekonomik özgürlük gibi kriterler üzerinden incelendiği ve “kadın olmak için en uygun ülkelerin” değerlendirildiği, geçtiğimiz hafta açıklanan 2019 Kadın, Barış ve Güvenlik Endeksi’ne göre Türkiye, “kadın olmak için en uygun ülkeler” değerlendirmesinde 167 ülke arasında 114’üncü sırada. Rapora göre ülkemizde kadınların yönetimdeki temsiliyeti ve çalışma hayatına katılımı kritik seviyelerde. Ayrıca, 167 ülkenin yüzde 90’ının cinsiyetçi yasalara, yani kadınlara negatif ayrımcılık yapan en az bir yasaya sahip olduğu belirtiliyor. Türkiye de bu ülkelerden biri” tespiti ile açıklamasını tamamladı.