CHP’li Kaboğlu “TBMM Başkanlığı, Anayasa Mahkemesi’nin 17 Eylül günlü kararını, 1 Ekim günü TBMM Genel Kurul bilgisine sunmak suretiyle, 4 Haziran’da yapılan bildirimin geçersizliğini teyitle, Enis Berberoğlu’nun milletvekilliği görevine devamını sağlamakla yükümlüdür” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Anayasa Profesörü İbrahim Özden Kaboğlu, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) CHP’li Enis Berberoğlu’na verdiği hak ihlali kararıyla ilgili açıklama yaptı.

Yazılı açıklama yapan Kaboğlu, Berberoğlu’nun milletvekilliğinin devam ettiğini belirtti: “TBMM Başkanlığı, Anayasa Mahkemesi’nin 17 Eylül günlü kararını, 1 Ekim günü TBMM Genel Kurul bilgisine sunmak suretiyle, 4 Haziran’da yapılan bildirimin geçersizliğini teyitle, Enis Berberoğlu’nun milletvekilliği görevine devamını sağlamakla yükümlüdür.”

Kaboğlu, açıklamada şöyle dedi:

“Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını bağlayan temel hukuk kurallarıdır Anayasa’nın uygulayıcısı erk olarak TBMM, Anayasa’nın sözüne ve özüne saygıyı sağlamakla yükümlü Devletin ilk organıdır. Bu nedenle, TBMM’nin AYM kararının gereğini yerine getirmekle kendi beyan edici işlemini ortadan kaldırması, demokratik hukuk devletinin güçlenmesi bakımından da siyasal ve tarihsel bir önem taşımaktadır.

“2018 sonunda TBMM Başkanlığına CB yardımcısı imzasıyla gönderilen Yargıtay kararına ilişkin yazı, Anayasa’nın “Milletvekilliğinin kesin hüküm giyme halinde düşmesi, bu husustaki kesin mahkeme kararının Genel Kurula bildirilmesiyle olur” (md.84/2) hükmü kullanılarak, 4 Haziran günü Genel Kurul’da okundu.

“Hükmün kesinleşmesini engeller”

“1982’de yazılan madde 84’te öngörülen “kesin hüküm giyme”, Yargıtay kararı ile sınırlı değildir. Çünkü, 2010 Anayasa değişikliğiyle bireysel başvuru hakkı tanındığı için bireysel başvuruya konu olan işlemlerde Anayasa Mahkemesi başvurusu, hükmün kesinleşmesini engeller.

“Berberoğlu’nun özgürlük ve güvenlik hakkı (md.19) ile adil yargılanma hakkı (md. 67) ve seçilme hakkının (md.36) ihlal edildiğini saptayan Anayasa Mahkemesi kararı, inşai nitelik taşımaktadır ve Anayasa madde 153/son gereği bağlayıcıdır.

“Geriye yürüme yoktur”

Anayasa Mahkemesi kararı okunmalı: 4 Haziran günü Genel Kurul’a yapılan bildirimin Anayasa’ya aykırı olduğunu tevsik eden Anayasa Mahkemesi kararı, yeni bir hukuki durum yarattığından, TBMM 1 Ekim günlü oturumunda Genel Kurul’da okunmak suretiyle, 4 Haziran günlü beyan edici işlem geçersiz kılınmalıdır.

“İptal kararları geriye yürümez” kuralı (153/5), kazanılmış hakları korumak amacıyla soyut norm denetim kararlarında geçerli olup, itiraz üzerine verilen kararlar zorunlu olarak geçmişe uygulanmaktadır. Bireysel başvuru sonucu verilen ihlal kararlarının geriye yürümesini engelleyen bir hüküm olmadığı gibi, geçmişe etki, bireysel başvuru hakkının doğası gereğidir.”

Berberoğlu’nun avukatları: TBMM, AYM kararını bekleseydi milletvekilliği düşürülmemiş olurdu