CHP Niğde Milletvekili, KİT Komisyon Üyesi ve CHP Emek Büroları Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Ömer Fethi Gürer TBMM’de yaptığı konuşmada emekçilerin sorunlarına değindi.

Taşeron işçilerin, 4B ve 4C’lilerin durumlarına dikkat çekti ve CHP Emek Bürolarının her ilde örgütlenerek çalışanların sorunları için faaliyet gösterdiğini belirtti.

Gürer taşeron işçilere verilen üç ay sözünün üç kata erdiğini ancak kadro sorununun halen çözümlenmediğini belirtti ve verilen sözlerin uygulamaya geçirileceği tarihlerin açıklanmasını istedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer TBMM’de yaptığı konuşmada şöyle dedi:

“Emekçiler için ‘4/B’, ‘4/C’ ve ‘taşeron’ ifadeleri sorunların adı durumuna gelmiştir. Hükûmet işçi, çiftçi, esnaf sorunlarında sözler vermekte ancak uygulamada sorunları çözülmemektedir. Taşeronlara Başbakan Davutoğlu’ndan üç ay sözü verilmesinden sonra üçe katlanan sürede hâlâ taşeron sorunu çözümlenmemiştir. Taşerona kadronun ne zaman olacağı kesin tarih verilerek açıklanmalıdır.

Ayrıca, eşit işe eşit haklar bir an önce verilmelidir. İş güvenliğinden, sendika hakkından, düzenli ücretten mahrum kesimlerin mağduriyeti artık sonlandırılmalıdır.

Cumhuriyet Halk Partisi emek büroları emekçilerin sorunlarının çözümleri için illerde çalışmalarını sürdürmektedir. Emek en yüce değerdir. Cumhuriyet Halk Partisi işçi, köylü, esnaf, emekli, engelli ve çiftçilerimizin sorunlarında yanlarındadır ve bu sorunların takipçisi olmaya devam edecektir. ”

CHP EMEK BÜROLARI HER İLDE

Ömer Fethi Gürer  CHP Emek bürolarının  çalışanlar, işsizler, emekliler ve bu kesimlerin  örgütleri ile birbirini  besleyen ve  sürekliliği olan ilişkiler  kurulması amacı ile yeniden bir örgütlenme süresine girdiğini de  açıkladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığında oluşan Emek bürolarının 1974 yılındaCHP’de başlayan “ İşçi Bürolarının” devamı bir süreç olduğunu ifade eden Gürer 2011 yılında “Emek Büroları” adını alan oluşumun 22 Mayıs 2016 tarihinde Partimeclisinde kabul edilen CHP Emek Büroları Yönetmeliğine uygun kurulduğunu da söyledi. Emek Bürolarının partinindiğer organları ile eşgüdümlü çalışacağını, il başkanı veya görevlendireceği il başkan yardımcısı koordinasyonunda sendikalar, güvencesizler, emekli örgütleri gibi emek alanından üyelerden oluşturulduğunu da belirtti. Emek Büroları uzun vadeli, kalıcı, emekçilerle buluşmayı ve birlikte üretmeyi esas  alan bir örgütlenmedir ”dedi.

Gürer, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba Başkanlığında Emek Bürolarının her ilde  çalışmalar içindeolduğunu, yürütme kurulunda  Milletvekili, sendikacı ve akademisyenlerden oluşan bir yapının yanında Danışma Kurulu da bulunduğunu ve  sorunların saptanması ve takibinin yanında çözüme yönelik de çalışmalar yapılmakta olduğunu söyledi.