CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya Libya’da 6 aylık bir süre için çarpışmayı kabul etmeleri halinde Suriyelilere Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı ve Türk pasaportu verileceğine ilişkin haberlerin doğru olup olmadığını sordu.

Erdoğdu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde, İçişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde bu yönde çıkan haberleri reddeden bir bilgi ya da duyurunun olmadığını belirterek, şunları söyledi:

“Öte yandan Türkiye, 250 bin Dolar karşılığı taşınmaz alan yabancı ülke vatandaşlarına Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı ve pasaportu vaat ederek, vatandaşlık ve pasaport almayı en ucuz hale getiren ülke haline gelmiştir. Bu şekilde pasaportumuzun uluslararası saygınlığı düşmüş ve bu gerileme halen sürmektedir. Nitekim dünya genelinde itibar gören Henley Pasaport Endeksi incelendiğinde önem açısından 2014 yılında 38’inci sırada olan Türk pasaportu, 2019 yılında 50’inci ve 2020 yılı başında da 55’inci sıraya gerilemiştir.”

Bu bağlamda, 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunun “Türk vatandaşlığının kazanılmasında istisnai haller” başlıklı maddede yer alan “vatandaşlığa alınması zaruri görülen kişiler” kapsamına uygulamada ne tür kişilerin dahil edildiğini soran Erdoğdu, “2011 yılından itibaren bu kapsamda, yıllar itibarıyla, kaç kişi bu madde kapsamında Türk vatandaşlığı kazanmıştır” dedi.

Erdoğdu, Bakan Soylu’nun şu soruları yanıtlamasını istedi:

“Aynı Kanunun 12/1 maddesine göre belirtilen şartlar arasında “milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla … “ Türk vatandaşlığını kazanabilecek olma şartında yer alan milli güvenlik ve kamu düzeni açısından öngörülen engeller nedir? Bu engeller arasında uluslararası kuruluşlar tarafından kabul edilen terör örgütlerine üye olmak bulunmakta mıdır?

2011 yılından itibaren, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verilen yabancı ülke vatandaşlarının sayısı, yıllara göre ne kadardır?

2011 yılından bu yana taşınmaz alımı yoluyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı alan yabancı ülke vatandaşlarının sayısı ve menşe ülkeleri, yıllara göre, nedir?

Türk pasaportunun dünyaca geçerliliği ve saygınlığı konusunda hızlı bir gerileme mevcutken bunun önüne geçilerek pasaportumuzun eski saygınlığına kavuşturulması için uygulamaya koymayı düşündüğünüz strateji ve politikalar nedir?”

Libya’da ateşkes sona erdi