CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, geçtiğimiz dönem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile birleştirilen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın 2016, 2017 ve 2018 yılına ait bütçeleri incelendiğinde, seçim olduğu yıllarda sosyal yardımlara ayrılan bütçenin arttığının görüldüğünü belirterek, “Bu durum bakanlık bütçesindeki yardımların, parti yardımı gibi dağıtıldığını ortaya koyuyor” dedi.  

Bakanlığın söz konusu üç yıla ait hesapları incelendiğinde, sosyal yardımlar için seçim olmayan 2016’da 15 milyar 222 milyon ayrılmasına karşın 12 milyar 615 milyon TL’lik yardım yapıldığını bildirdi. “Yani bakanlık seçim olmayan yıl, sosyal yardım için ayrılan ödenekten 2 milyar 600 milyon TL kısmış” diyen Erdoğdu şöyle devam etti:

“Aynı bakanlık Cumhurbaşkanlığı sistemi için referandumun yapıldığı 2017’de sosyal yardımlar için ayrılan 13 milyar 635 milyonluk ödeneğin neredeyse tamamını harcamış. Cumhurbaşkanlığı ile parlamento seçimlerinin yapıldığı 2018 yılında ise 14 milyar 977 milyon lira ayrılan sosyal yardım ödeneği yetmemiş ve 1 milyar 112 milyon TL ek ödenek alınmış. Bu da gösteriyor ki, Aile Bakanlığı bütçesindeki sosyal yardımlar, AKP’ye oy getirmek için kullanılmış. Daha açık ifadeyle, devletin bütçesinden çıkan sosyal yardımlar, parti yardımı gibi dağıtılmış,”

Bakanlığın sosyal yardım harcamalarını aylık olarak açıklaması halinde bu durumun daha net görüleceğini ifade eden Erdoğdu, “Bakanlık eskiden sosyal yardımları aylık olarak açıklıyordu. Ama bu durumu gizlemek için 2015’den bu yana harcamaları aylık olarak yayınlamıyor, sadece yıllık olarak yayınlıyor” diye konuştu.

AKP, YOKSULLUĞU GİDERMİYOR, SÖMÜRÜYOR

Bakanlığın 2018 yılı toplam harcamasının 28 milyar 765 milyon, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün harcamasının ise 15 milyar 798 milyon TL olduğuna işaret eden Erdoğdu şunları söyledi:

“Bakanlık, seçimin olmadığı 2017’de yaklaşık 22 milyarlık genel bütçesinin 12 milyar lirasını sosyal yardım olarak dağıtırken, Cumhurbaşkanlığı ile Parlamento seçimlerinin yapıldığı 2018’de 28,5 milyar liralık genel bütçesinin yaklaşık 16 milyar lirasını sosyal yardım olarak dağıtmış. Yani seçimlerde halka koli koli dağıtılan yardımlar, devlet kesesinden çıkan parayla yapılarak vatandaşın iradesi satın alınmış. Bu durum, AKP’nin sosyal yardım politikasına bakış açısını da ortaya koyuyor. AKP yıllardır yoksulluğu sürdürme ve onları seçmen olarak iktidara bağımlı hale getirme politikasının bir aracı olarak sosyal yardımları kullanıyor. Oysa hükümetlerin görevi, yoksulluğu sürdürmek değil, tam tersine yoksulluğu giderici strateji ve politikalar üreterek herkesi insanca yaşayacak bir refah düzeyine kavuşturmak. Ama AKP yoksulluğu gidermek yerine, bu durumdan yararlanmayı ve halkın bütçesiyle halkı sömürmeyi tercih ediyor.”

KADINLAR GÜÇSÜZLEŞTTİRİLİYOR

Bakanlığın 2014-2018 yıllarını kapsayan Onuncu Kalkınma Planı’nda “Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme konusunda farkındalık oluşturulacak ve örnek uygulamalar geliştirilecektir” ifadesinin yer aldığının altını çizen Erdoğdu, ancak Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’nün 2018 yılsonu harcama giderinin sadece 8 milyon 772 bin TL olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

“Yani AKP hükümeti, nüfusun yarısını oluşturan kadınlara yönelik koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici ve rehabilite edici sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek ve koordine etmek için Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’ne bakanlığın toplam giderinin yalnızca on binde 3’ünü kullandırmış. Sadece bütçe rakamlarına bakıldığında bile AKP hükümetinin, ülke nüfusunun yarısını oluşturan kadınları güçlendirmek şöyle dursun, güçsüzleştirmek için özel bir çaba sarf ettiği görülüyor. Nitekim Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2018-2022 dönemi Stratejik Planı’nda yer alan amaçlarına bakıldığında, Bakanlığın önceliğin kadınının değil, ‘ailenin korunması ve güçlendirilmesi’ olarak belirlendiği görülüyor.”

BAKANLIKLAR YENİDEN AYRILMALI

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile birleştirilmesinin, toplumun en geniş kesimini kapsayan bu grupların tek çatı altına sıkıştırılmasına neden olduğunu da kaydeden Erdoğdu, açıklamasını şöyle tamamladı:

“Birleştirilen bakanlığın amacı olarak, ‘çocuklar, engelliler, yaşlılar, kadınlar, şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları gibi sosyal, ekonomik ve kültürel anlamda özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere tüm vatandaşlar arasında eşitsizliklerin giderildiği, her türlü ihmal ve istismarın önlendiği, yoksulluk ve yoksunluklardan kaynaklanan sorunların asgariye indirildiği bir toplum oluşturmak üzere politikalar üretmek’ olarak tarif ediliyor. Kısacası Türkiye’de devletin güçlendirici desteğine en çok ihtiyaç duyan kesimler, bu “torba” bakanlık çatısı altında aslında görünmez kılınıyor. O nedenle birleştirilen iki bakanlığın yeniden ayrılması ve bütçesinin buna göre düzenlemesi gerekiyor.”