CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “kültürel iktidarımız konusunda sıkıntılarımız var” sözlerini TBMM’ye taşıyarak, Milli Eğitim Bakanı’na “Müfredatta Atatürkçülük konularının azaltılması, Evrim teorisi gibi bilimsel teorilerin çıkarılması, AKP Genel Başkanı’nın kültürel iktidar talimatı ve hayalindeki nesiller için midir” diye sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle ilgili verdiği önergede, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Ensar Vakfı’nın 38’inci genel kurulunda “14 yıldır  siyasi iktidarız ama sosyal ve kültürel iktidarımız konusunda sıkıntılar var” ve “Ecdadımıza ve kültürümüze duyulan husumetin ürünü bir yaklaşımla hazırlanmış müfredatlar daha yeni değişiyor” şeklinde açıklama yaptığını hatırlattı. Budak, “Bu açıklama; gelecek öğretim yılında yürürlüğe girecek olan müfredatta Atatürkçülük konularının azaltılması, Evrim Teorisi gibi bilimsel teorilerin çıkarılmasına ilişkin değişikliklerinin, AKP Genel Başkanı’nın talimatıyla ve ‘kültürel iktidar’ amacıyla yapıldığını göstermektedir” dedi.

CUMHURİYET NESLİNDEN RAHATSIZLIK NİYE

“Kültürel iktidar” için Milli Eğitim Bakanlığı’nın hangi çalışmaları yürüteceği konusunda bilgi isteyen Budak, “AKP Genel Başkanı’nın konuşmasında geçen kültürel iktidarın çerçevesi nedir? Bakanlığınıza bu çerçevede çocuklara, gençlere hangi nitelikleri kazandıracaktır? Kültürel iktidarın sağlanamamasının engeli, çocukların Milli Eğitim Temel Kanunu’ndaki ‘Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı,  Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen yurttaşlar’ olarak yetiştirilmeleri için kazandırılan nitelikler midir? Cumhuriyet devrimlerinin gençlerin zihninden silinmeye çalışılacağı iddiası doğru mudur? Milli Eğitim Temel Kanunu çerçevesinde yetişen nesillerde, hangi kültürel eksiklikler görülmektedir?” diye sordu.

Budak; şöyle devam etti:

BİLİMSEL TEORİLER TALİMATLAMI ÇIKTI

“AKP Genel Başkanı’nın ‘kültürel iktidar’ hedefi doğrultusunda verdiği emirle mi, gelecek öğretim yılından itibaren okutulacak müfredatta Atatürkçülük konuları azaltılmış, Evrim Teorisi çıkarılmıştır?

Tüm öğrencilerin, AKP Genel Başkanı’nın hayali olan tek tip nesiller olarak yetiştirilmesi için eğitim kurumları da tek tipleştirilecek midir? Yoksa seçmeli dersler yeterli midir?

Kültürel iktidar hedefiyle mi devletin taşınmazları orantısız şekilde TÜRGEV ve ENSAR vakıflarına tahsis edilmekte ve bu vakıflarla eğitimde işbirliği protokolleri yapılmaktadır? Bakanlığınız, bu vakıflarla kaç protokol yapmış, bu çerçevede kaç öğretmen ve öğrenciyi kapsayan etkinlikler yapılmıştır? Bu çerçevede söz konusu vakıflara bugüne kadar ne kadar kaynak aktarılmıştır?”