Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı Haziran ayı bütçe rakamlarında, tahakkuk ettiği halde, tahsil edilmemiş olan vergi tutarlarını gündeme getiren CHP Parti Meclisi Üyesi ve İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, “Tahakkuk eden vergi neden tahsil edilmiyor? 55 milyar TL’nin üzerinde KDV toplanamadı mı, yoksa toplanmadı mı? Bu tutar kimlerin cebine bırakıldı?” diye sordu.

Maliye Bakanı Naci Ağbal tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM’ne verdiği soru önergesinde Böke,”“Tahakkuk eden” yani toplanması gereken vergi ile “tahsil edilen” yani toplanan vergi arasındaki fark özellikle bazı vergi kalemlerinde onlarca kata ulaşmıştır. Buna göre toplanması gereken vergi tutarlarının tahsil edilemediği/edilmediği görülmektedir. Özellikle harcamalardan alınan ve taksitlendirilemeyen KDV gelirinde, Haziran ayı itibariyle kümülatif olarak 80.9 milyar liralık tahakkuk tutarına rağmen, tahsilat tutarı 25.9 milyar TL’de kalmıştır. Bir başka deyişle, 55 milyar liralık KDV geliri tahsil edil(e)memiş, tahakkuk eden vergiler esnaf, tüccar, kurum, şirket veya mütahhitler tarafından devlete yatırılmamış, yani bu tutar vergi ödeme sorumluluğunu yerine getirmeyenlere bırakılmış durumdadır. KDV gelirlerinin yasal olarak da taksitlendirilmediği düşünüldüğünde 55 milyar TL’lik KDV gelirinin neden tahsil edilmediği anlaşılmamaktadır. Benzer bir durum gelir ve kurumlar vergileri, damga vergisi ve para cezalarında da görülmektedir” dedi.

Maliye Bakanlığı’nın tahsil etmediği vergiler artıkça, bütçe açığının daha da artacağını, artan açıkların borçlanma ihtiyacını da artıracağına dikkat çeken Böke, “Böyle bir durumdan, küçük esnaf, batık şirketler, belediyeler ya da KİT’ler, yani vergi yükümlüsü olan ve vergi yükümlüğünü yerine getirmeyen herkes sorumlu olmakla birlikte, esas sorumlu, bu tahsilatı yapmayan/yapamayan idaredir” dedi.

Verdiği soru önergesinde Böke, “Genel Bütçe Gelirleri içinde temel gelir kalemi olan Vergi Gelirleri’nin (kümülatif) tahakkuk ile tahsilat tutarları arasında yaşanan ve yukarıda örnekleri sıralanan farkın nedeni nedir? Devlet tahakkuk ettirdiği vergileri neden tahsil etmemekte/edememektedir?” diye sordu. Taksitlendirilemeyen Katma Değer Vergisi’nin Haziran ayı itibariyle 55 milyar liralık bölümünün neden tahsil edilmediğini de soran Böke, “Bu tutarın özellikle büyük müteahhitlik firmalarının ödeme sorumluluğunu yerine getirmemesinden kaynaklandığı doğru mudur? Bu tahsil edilmeyen tutar, hangi şirketlere aittir?” dedi. Haziran ayı itibariyle Gelir Vergisi’nde 34 milyar lira, Kurumlar Vergisi’nde 19.5 milyar lira ve para cezalarında 147.1 milyar liranın tahsil edilmediğini belirten Böke, “Bu vergi gelirlerinin tahsil edil(e)memesi, vergisini düzenli ödeyen milyonlara ve devletin, anayasal bir zorunluluk ve bir vatandaşlık görevi olan “verginin toplanması” hakkına karşı bir suç değil midir? İktidarınız tarafından yönetilen Maliye Bakanlığı’nın, bağımsız bir devletin en temel görev ve yetkilerinden bir olan vergi toplama hakkını doğru ve etkin yürütebildiğini düşünüyor musunuz?” diye sordu.