CHP Parti Meclisi Üyesi ve Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla AKP iktidarında hekimlerin yaşadığı zorluklara dikkat çeken bir rapor hazırladı. Uzun mesai saatleri, hekim intiharları, güvencesizlik ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddete yer verilen raporda çarpıcı veriler paylaşıldı.

Türkiye’de 1 doktora 568 kişi düştüğünün belirtildiği raporda, Türkiye’de 10 bin kişiye yaklaşık 17 doktor düşerken, bu rakamın OECD ülkelerinde 10 bin kişiye 30 hekim civarında olduğu vurgulandı.

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, 14 Mart Tıp Bayramı için bir rapor hazırladı. AKP’nin sağlık konusunda olduğu gibi hekim hakları konusunda da sınıfta kaldığını belirten CHP’li Bingöl, “AKP iktidarı süresince doktorlar baskılara maruz kalmış, bilimsel ve akademik bağımsızlıkları zedelenmiştir. Sağlık sisteminde yaşanan ve çözülemeyen sorunlara ek olarak, hekimlerin yaşadığı hak ihlalleri de katlanarak artmıştır. 14 Mart Tıp Bayramı, hekimlerin yaşadığı sorunların gölgesinde kalmaktadır” dedi.

Raporda şu çarpıcı verilere yer verildi:

TIP EĞİTİMİNİN NİTELİĞİ DÜŞÜYOR

Türkiye’de 2018 itibariyle toplam 94 tıp fakültesi var. İstatistiklerine bakıldığında, bu fakültelerde okuyan 41 bin 855 erkek, 41 bin 10 kadın, toplam 82 bin 865 tıp fakültesi öğrencisi olduğu görülüyor. Yıllar içerisinde tıp fakültesi sayısı hızla arttırılırken nitelikli öğretim üyesi sayısı aynı oranda artmamakta, bu durum da mesleğe yeni başlayacak doktor adaylarının eğitimlerinde aksamalara neden olmakta.

Türkiye’deki mevcut tıp fakültelerinde toplam 29 bin 384 öğretim üyesi mevcut. Bu öğretim üyelerinden 6954’ü profesör. Fakülte sayılarında ve fakülte kontenjanlarında artışa gidilirken, akademik kadrolar ve fiziksel şartların yeterliliğinin sağlanamaması tıp eğitiminin niteliğinde düşüşe neden olmakta.

1 DOKTORA 568 HASTA DÜŞÜYOR!

Türkiye’de 144 bin 827 doktor görev yapıyor. Bu doktorların 27 bin 853’ü özel hastanelerde çalışıyor. Rapora göre, 80 milyonu aşan Türkiye nüfusu göz önüne alındığında, sadece 1 doktora 568 kişi düştüğü görülüyor. Bu rakam OECD ülkeleri ile kıyaslandığında çok aşağılarda kalmakta. Türkiye’de 10 bin kişiye yaklaşık 17 doktor düşerken, bu rakam OECD ülkelerinde 10 bin kişiye 30 hekim civarında. Türkiye, kişi başına düşen hekim sayısında Güney Afrika, Endonezya gibi ülkelerle birlikte en alt sıralarda kalmakta.

431 SAĞLIK EMEKÇİSİ İNTİHAR ETTİ

Başbakanlık verilerine göre; 2015’te 10’u hekim, 71’i hemşire, 99’u diğer personelden oluşan 180 sağlık çalışanı; 2016’da 11’i hekim, 56’sı hemşire, 62’si diğer personel olmak üzere 129 sağlık çalışanı intihar etti. 2017 yılında ise 3’ü hekim, 53’ü hemşire, 66’sı diğer personelden oluşan 122 sağlık çalışanı ağır çalışma koşullarını kaldıramadı ve intihar etti. Rapora göre, Türkiye’de sadece 2015, 2016 ve 2017 yıllarında 431 sağlık emekçisi intihar etmiş oldu.

YILDA 3 BİN 316 MUAYENE

Doktor başına düşen hasta sayısının çok yoğun olduğu Türkiye’de bir hekim bir yılda yaklaşık 3 bin 316 muayene gerçekleştiriyor. Bu hastaların çoğu ise acil servislerden başvuru yapmakta. Sağlık sistemi normal ülkelerde yüzde 5-6 olan acil servislere başvuru oranı ülkemizdeki sağlık politikaları nedeniyle yüzde otuzlarda.

HASTANELERDE ŞİRKET MANTIĞININ SONUCU: HER GEÇEN GÜN ARTAN ŞİDDET

Rapora göre, sağlık alanında hizmet verenler diğer iş alanlarında çalışanlara göre 16 kez daha fazla saldırıya uğramaktalar. Sağlık Bakanlığının verilerine göre, günde ortalama 33 sağlık çalışanına şiddet vakası kayıtlara geçiyor. Rapora göre, AKP iktidarı ile uygulanmaya başlayan Sağlıkta Dönüşüm Programı, hastaları müşteri haline getirdiği ve sağlık sistemini dönüştürdüğü için sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti arttırıyor. “Beyaz Kod”a yapılan son 5 yıllık başvurulara bakıldığında 60 bin sağlık çalışanının şiddete maruz kaldığı görülmekte. Bunlardan 18 bini fiziksel, 42 bini ise sözel şiddet.

“HASTANELER ŞİRKET, HASTALAR İSE MÜŞTERİ HALİNE GETİRİLDİ”

AKP iktidarının, 16 yıl boyunca toplumu yurttaşlık temelinden müşteri temeline sürüklediğini söyleyen CHP’li Bingöl, “Sağlık gibi temel bir hakkı dahi piyasalaştırmaktan ve hastaları müşteri haline getirmekten çekinmiyorlar. Hastaneleri şirket, hastaları ise müşteri haline getiren yanlış sağlık politikaları ile hekimler de güvencesizlik kıskacına itilmiştir. AKP’nin sağlık politikaları hem halk hem hekim sağlığını açıkça hiçe saymaktadır” dedi.