CHP, mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarının araştırılması istemiyle Meclis’te araştırma komisyonu kurulmasını önerdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarının araştırılması istemiyle meclis araştırma önergesi verdi. Ağbaba, 2010 yılında “Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi” konulu başbakanlık genelgesi yayınlandığını ancak bir arpa boyu yol alınamayınca, geçtiğimiz hafta yeni bir başbakanlık genelgesi daha yayınlandığını belirterek, AKP Hükümeti mevsimlik işçilerin sorunlarını  üst yazılarla, genelgelerle çözmeyi düşündüğü için sorunlar her geçen yıl artarak devam ediyor” dedi.

Türkiye’nin hızla değişen gündemine her yıl Nisan ve Mayıs aylarında ‘Mevsimlik Tarım İşçileri de giriyor. Mevsimlik işçilerin trafik kazalarında yaşamlarını yitirmesi, eğitim çağındaki çocukların okullarından uzaklaşmaları,barınma, yemek,güvenlik gibi bitmek tükenmek bilmeyen sorunlar çözüm bekliyor. Artan işsizlik, ekonomik kriz nedeniyle her geçen gün artan mevsimlik tarım işçisi sayısı, AKP Hükümeti tarafından görmezden gelinse de doğrudan müdahale edilmesi ve yapısal çözümler getirmesi gereken bir sorun olarak gündemde yerini koruyor.

YILLARDIR SORUNLAR KONUŞULUYOR, ÇÖZÜM YOK

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Mevsimlik Tarım İşçilerinin sorunlarının araştırılması ve çözüm bulunması amacıyla TBMM Başkanlığına bir araştırma önergesi verdi. Ağbaba önergesinde ; “Türkiye’de tarım denildiğinde ilk akla gelen konulardan biri de mevsimlik tarım işçileri olmaktadır. Tarımda makineleşmenin başladığı, daha fazla arazinin tarıma açıldığı dolayısıyla daha fazla üretim için daha fazla emeğe ihtiyacın olduğu  1950 li yıllardan itibaren Türkiye mevsimlik tarım işçilerini ve yıllardır bitmek tükenmek bilmeyen sorunlarını konuşmaktadır. Başlangıçta Çukurova’da pamuk toplanarak başlanan mevsimlik tarım işçiliği artık  tüm Türkiye’ye yayılmış durumdadır.Doğu, Güneydoğu ve Orta Anadolu Bölgelerinde yaşayan insanların çoğunlukla aileleri ile birlikte, yılda ortalama 3-4 aylığına, kayısı,pamuk, fındık, tütün, çay, üzüm, havuç ve şekerpancarı tarımının yoğun olarak yapıldığı Karadeniz, Ege,Çukurova, Marmara ve İç Anadolu Bölgelerine; ekim, dikim, çapa, sula­ma, ilaçlama ve hasat dönemlerinde çalışmaya gitmektedir.”ifadelerine yer verdi.

MEVSİMLİK İŞÇİLİK TEK GEÇİM KAYNAĞI

“Yatırım eksikliği başta olmak üzere birçok sebepten dolayı çalışma alanlarının ve istihdam olanaklarının sınırlı olması sonucu bazı bölgelerimizde yoğunlaşmakla beraber mevsimlik tarım işçiliği yaygın bir şekilde sürmektedir.” Denilen önergede; “ İşsizliğin en büyük problem olduğu bölgelerde, mevsimlik tarım işçiliği, yurttaşlarımız için neredeyse tek geçim kaynağı olmaktadır. Her yıl Nisan ve Mayıs aylarında başlayan yolculuklar ile toprak hazırlama, çapalama, sulama, ilaçlama, hasat faaliyetleri için farklı illere göç eden mevsimlik tarım işçilerinin birçok temel insan hakkından yararlanabilmeleri mümkün değildir.”denildi.

MEVSİMLİK ÖLÜM İŞÇİLERİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba araştırma önergesinde  “Mevsimlik tarım işçileri her yıl bahar aylarında başlanılan yolculuklar sırasında meydana gelen trafik kazaları ile medyada yer bulmakta ve ülke gündemine ancak o dönemde gelmektedir. 21. Yüzyılda emekleri ile geçimlerini sağlamaktan başka bir amacı olmayan, kayısı,fındık,üzüm,pamuk,asma yaprağı gibi ürünleri toplayarak günlük en fazla 50 TL kazanmaya çalışan işçilerin göz göre göre hayatlarını kaybetmeleri üzüntü vericidir. Barınma, beslenme, ısınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere yanlarına aldıkları eşyaların bulunduğu ve çoğunlukla kapasitesinin çok üstünde ağırlık taşıyan minibüslerde, kamyonet kasalarında tehlikeli yolculuklar yapan bu işçiler ve aileleri ciddi risk altında bulunmaktadır.

İŞÇİ SAYISINI DEVLET DE TAM BİLMİYOR

Sayıları, resmi verilere göre üçyüz bin civarında olarak gösterilmesine rağmen bir milyona yaklaştığı tahmin edilen mevsimlik tarım işçileri, anne, baba ve çocukların birlikte çalıştığı tarlalara yakın bölgelerde, sağlık, beslenme, barınma, eğitim imkânlarından yoksun bir şekilde yaşamak zorunda kalmakta; her yıl çalışmaya gittikleri bölgede dışlama, aşağılama, şiddet pratiklerine maruz kalmaktadır. Güvenlik tedbirlerinin alınmaması sebebiyle her yıl yaşanan bu tip şiddet olaylarına rağmen devletin bu konuya karşı sessiz kalması ise kabul edilemez bir noktaya gelmiştir. Ülkenin kanayan yaralarından biri olan mevsimlik tarım işçiliği konusu devletin doğrudan müdahale etmesi ve yapısal çözümler getirmesi gereken bir alandır.”ifadelerine yer verdi.

2010 BAŞBAKANLIK GENELGESİ 2017’DE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI

Konuyla ilgili yayınlanan Başbakanlık genelgesinin başka bir başbakanlık genelgesiyle yürürlükten kaldırıldığını belirten Ağbaba; “ Mevsimlik gezici tarım işçisi olarak çalışmak amacıyla, bulundukları illerden diğer illere aileleri ile birlikte giden vatandaşların özellikle çocukların, bu süreçte yaşadıkları sorunların tespiti ve giderilmesi amacıyla büyük umutlarla başlatılan Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi Projesi (METİP) bir proje olmaktan öteye gidememiş, ilgili kurumların kendi görevleri olarak algılamaması sonucu düzenli olarak toplantılar yapılamamış, il-İlçe Mevsimlik Tarım İşçileri İzleme Kurulları ise mülki idare amirleri tarafından ‘proje olarak’ algılandığı için etkin bir şekilde çalıştırılamamıştır. METİP projesi başarısız olduğu için 19 Nisan 2017 tarihli Resmi Gazetede mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarının çözümü için bir kez daha Başbakanlık Genelgesi yayınlanmış, 24 Mart 2010 tarih ve 27531 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan, “Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi” konulu 2010/6 sayılı Başbakanlık Genelgesi yürürlükten kaldırılmıştır.”dedi.

İNSANLIK ONURUNA UYGUN, GÜVENLİ ÇALIŞMA KOŞULLARI

Ağbaba, AKP Hükümeti’nin mevsimlik işçilerin sorunlarını  üst yazılar, genelgeler ve toplantılarla çözmeyi düşündüğü için sorunların her geçen yıl artarak devam ettiğini belirterek “Halen yasal bir düzenlemeye tabi olmayan işçileri mevsimlik işçiliğe zorlayan koşulların ortadan kaldırılması kısa vadede mümkün görünmediği için mevsimlik tarım işçileri için kapsamlı bir yasal düzenleme yapılması ve insanlık onuruna uygun, güvenli çalışma koşullarına sahip olabilmelerinin sağlanması gerekmektedir. Bu amaçla, mevsimlik tarım işçilerinin başta barınma, ulaşım, sağlık konularında olmak üzere sorunlarının tespit edilmesi, gerekli yasal düzenlemelerin belirlenmesi, güvenlik hususunda gerekli idari tedbirlerin belirlenmesi için  bir araştırma komisyonu kurularak konunun tüm boyutları ile araştırılması gerekmektedir” ifadelerini kullandı.