CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, İşsizlik Fonu ile ilgili yaptığı açıklamada “Prim artışlarından işçiler yararlanabilecek mi?” diye sordu.

Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba’nın açıklaması şöyle:

İşsizlik Sigortası Fonu gelirlerinin 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun 48’inci maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen amaçlar için kullanılacak oranının artırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı yürürlüğe girdi. Yürürlüğü giren karar göre; kanunda yüzde 30 olarak belirlenen İşsizlik Sigortası Fonu bir önceki yıl prim gelirleri oranının 2019 ve 2020 yılları için yüzde 50’ye çıkarılması kararlaştırıldı. Lakin fon gelirlerinin bu oranda arttırılması işsizlik fonundan işçilerin daha çok yararlanacağı anlamına elbette ki gelmiyor. İşsizlik sigorta fonunun amaç dışında kullanıldığını iktidarında kabul etmesi, fonda yaşanan artışın ve elde edilecek gelirlerin kimlere ve nerelere aktarılacağı konusunda ciddi kuşku içerisindeyiz.

CHP’li Yeşil’den İşsizlik Fonu tepkisi: Bütçe deliklerini vatandaştan gizlemek adına kullanılacak

“PRİM ARTIŞLARINDAN İŞÇİLER YARARLANABİLECEK Mİ?

İşsizlik Sigortası Fonuna ait 11 milyar TL’nin üç kamu bankasının tahvillerinin alımında kullanılmasına izin verilmiş, fonda biriken para işçilere verilmesi gerekirken farklı kaynaklar için kullanılmıştır. Geçmişte ki Sayıştay raporlarına göre de İşsizlik Sigorta Fonu defalarca amaç dışı kullanılmış, dönemin Çalışma Bakanları konu ile ilgili açıklama yapmakta güçlük çekmişlerdi.

Ayrıca Ankara Sanayi Odasının ekonomi yönetimine sunduğu 6 ay süreyle işçi ücretlerinin yarısının İşsizlik Sigortası Fonu’ndan ödenmesi yönünde teklifte bulunmuş ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Kısa Çalışma Ödeneği Yönetmeliği’nde yeni bir değişikliğe gitmişti. Buna göre ekonomik kriz ve doğal afet durumlarının yanı sıra, ‘dönemsel durumlar’ nedeniyle işçisinin maaşını ödeyemez duruma düşen işverenler, işçi maaşlarının İşsizlik Fonu’ndan ödenmesini talep edebilecek. Yani işsizlik sigorta fonu bu şekilde işverenlere can simidi olmaya devam ederken, işçilerin bu fondan yararlanması yine zorlaşacak.

Son aylarda işsizlik maaşına başvuranların sayısı 1,2 Milyonu aşmış vaziyetteyken, fondan yararlanan işçilerin sayısı yalnızca 604 bindir. Buda işçilerin hakkı olan işsizlik sigorta fonuna işçilerin erişmesinin de ne denlice zor olduğunun kanıtıdır.

İşsizlik sigorta Fonu gelirlerinin arttırılması ancak ve ancak işçilerin bu haktan kesin olarak yararlanması ile anlamlı olacaktır. Bu durumda işsizlik sigorta fonundan yararlanma koşullarının işçiler lehine iyileştirilmesi gerekmektedir. İşsizlik Sigortası’ndan yararlanma koşullarının iyileştirilmesini, son 3 yılda 600 gün sigorta şartının 180’e indirilmesini, kıdeme göre farklılaşan faydalanma sürelerinin de uzatılması gerekmektedir. Daha da önemlisi geçmişten bugüne işsizlik sigorta fonunun farklı yatırım alanlarına aktarılması ve yağmaya açılmasının önüne bir an önce geçilmelidir.”