CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba Hürriyet Gazetesi’nde işte atılan çalışanlarla ilgili yazılı bir basın açıklaması yaptı. 

Ağbaba’nın açıklaması şöyle:

“Türkiye basınının 71 yıllık birikimi olan Hürriyet Gazetesinde son günlerde yaşanan işten atılmaları büyük bir kaygı izlemekteyiz. Türkiye’de basının günden güne tek tipleştiği bağımsız haberciliğin neredeyse bitme noktasına geldiği şu günlerde, basın emekçilerinin işten atılmaları ne yazık ki ülkemizde basın ve ifade özgürlüğünün geldiği son noktayı göstermektedir.

Hürriyet Gazetesi çalışanların sendika hakkına saygı göstermelidir

Türkiye’de sendika hakkı anayasal bir haktır ve bu hakkın engellenmesi açıkça suç teşkil etmektedir. Hürriyet gazetesinde 45 sendika üyesi emekçinin işten çıkartılması açıkçası tesadüf değildir. İşten çıkartılan çalışanlar anayasal haklarını kullanarak sendika üyesi olmuşlardır. Hürriyet gazetesi yönetimi çalışanların sendika üyeliği hakkına saygı göstermeyerek açık bir suça ve hukuksuzluğa imza atmıştır.

Aralarında Türkiye Gazeteciler Sendikasının eğitim sekreteri ve İstanbul şube başkanında bulunduğu 45 emekçinin bu şekilde işten çıkartılmaları asla ve asla kabul edilemez. Hayatını doğru ve bağımsız haberciliğe adamış basın emekçilerinin sırf sendika üyesi oldukları gerekçesi ile işten atılmaları bağımsız ve tarafız medyacılık ilkesi ile asla bağdaşmamaktadır. Hürriyet gazetesi çalışanlarının sendika hakkına saygı duymalı ve derhal bu hatadan geri dönmelidir.

Çalışanların alacakları derhal ödenmelidir

Emekçilerin işten çıkarılış süreçlerinde ayrıca hukuksuz gelişmeler yaşanmaktadır. Gazete yönetimi bazı işçilere işten çıkarıldıklarını tebligat yoluyla bildirirken bazı işçilerin mail hesaplarını kapatarak işten çıkarıldıklarını bildirmiştir. Bu durum içerisinde ayrı ayrı hukuksuzlukları barındırmaktadır. İş kanuna göre işverenin iş akdine son verme koşulları bellidir. Hiçbir çalışan haklı bir neden gösterilmedikçe bu şekilde işine son verilemez.

Aralarında 3 yıldan 25 yıla kadar Hürriyet gazetesine emek vermiş olan çalışanların alacakları ile ilgili gazete yönetimi net bir tavır sergilememektedir. Çalışanların başta kıdem hakkı olmak üzere ihbar tazminatları ve geçmişe dönük alacakları noktasında gazete yönetiminin bir an evvel adım artması gerekmektedir. Çalışanlar hem işten çıkarılmış hem de alacakları henüz ödenmemiştir. Hürriyet gazetesi yarattığı bu mağduriyete son vermeli çalışanların hakkedişlerini bir an evvel ödemelidir.

Sendika üyeliği gerekçesi ile hiçbir çalışanın işine son verilemeyeceği gibi çalışanların bu şekilde işten çıkarılmaları asla ve alsa kabul edilemeyecek bir durumdur. Hürriyet gazetesinde işten çıkartılan emekçilerin yanında olduğumuzu bir kez daha belirtiyor çalışanların haklarına yönelik hiçbir saldırıyı asla ve asla kabul etmiyoruz.”