CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, AKP Hükümeti’nin emek düşmanı politikalarına her gün bir yenisini eklediğini belirterek, “Göz dikmedikleri işçinin hafta sonu tatili vardı onu da kaldırıyorlar. Oldu olacak bayram tatillerini de  kaldırıp işçiyi köle gibi 365 gün çalıştırsınlar” dedi.

TBMM Genel Kurulunda tüm tepkilere rağmen AKP Milletvekillerinin oylarıyla kabul edilen ‘Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Kanunu’ başta işçilerin zorunlu haftalık tatilinin kaldırılması olmak üzere çalışma yaşamıyla ilgili çok sayıda değişikliği beraberinde getiriyor. Yasayla özel sektör işyerlerinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu da 2020 yılına ertelendi.

İŞÇİYE KÖLE GÖZÜYLE BAKIYORLAR

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Emek Büroları Koordinatörü Veli Ağbaba, “Sanayinin geliştirilmesi ve üretimin desteklenmesi kanunu”  ile 1924 yılında çıkarılan işçilerin haftada bir gün tatil yapılmasını zorunlu kılıp, haftada 6 günden fazla çalışmayı yasaklayan “Hafta Tatili Hakkındaki Kanununu” yürürlükten kaldırdılar. ‘Üretimi desteklemek’ dedikleri işçiyi haftanın 7 günü  çalıştırmak olsa gerek. İşçinin hafta tatiline bile göz koyan bir anlayış işçiye köle gözüyle bakan anlayıştır. 93 Yıl önce işçiye verilen hakların 93 yıl sonra AKP Hükümeti tarafından işçinin elinden alınmak isteniyor.” dedi.

İŞ CİNAYETLERİNE KURBAN GİDECEKLERİN VEBALİ AKP’NİN BOYNUNDADIR

Yeni Kanuna göre, 50’den az çalışanı olan ve az

tehlikeli sınıfta yer alan şirketlerde, iş sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri, işverenler ya da işveren vekili tarafından yürütüleceğini kaydeden Ağbaba, “1 Temmuz’da başlaması gereken, 50’den az çalışanı olan özel sektör işyerlerinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurma zorunluluğun kanunla 2020 yılına ertelenmesini de eleştirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Türkiye  her gün ortalama 5 emekçisi iş cinayetlerinde hayatını kaybediyor. Sadece 2016 yılında 1970 emekçisini iş cinayetlerine kurban vermiş bir ülkede iş güvenliği yasasının defalarca ertelenmesi emeğin, alın terinin AKP’nin umurunda olmadığının göstergesidir. İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nı ertelemek yeni iş cinayetlerine davetiye çıkarmaktır. Bundan sonra  İş cinayetine kurban gideceklerin vebali AKP’li bakanların ve milletvekillerinin boynundadır” ifadelerini kullandı.