"Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezleri(ŞÖNİM), kadına karşı şiddeti önlemek için gerekli tedbirleri almak üzere 2012’de çıkarılan yasayla faaliyete geçirilmiştir. Ancak hergün basın yayın organlarına yansıyan sayısız haber kadına karşı şiddetin gitgide artarak tırmandığını göstermektedir. Bu noktada Şönim’lerin ne kadar işlev gördüğü de tartışmalı bir noktadadır." diyen Ağbaba’nın soru önergesi şöyle:

"Ülkemizde kadına karşı şiddetin boyutları her geçen gün artmaktadır. Eşleri, nişanlıları ya da yakınlarınca şiddete maruz kalan, yaralanan ya da ölen kadınların her gün gazetelerde haberleri yer almaktadır. Bu nedenle de 20.03.2012 yılında yürürlüğe giren Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine dair Kanun ile şiddet önleme ve izleme merkezleri “şönim” kurulması düzenlenmiştir. Şönim’lerin amacı, “şiddetin önlenmesi ile koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin olarak uygulanmasına yönelik destek ve izleme hizmetlerinin verilmesi ve bu çalışmaların yedi gün yirmidört saat yürütülmesi”dir. Ancak kadına karşı şiddetin giderek arttığı düşünüldüğünde şönimlerin işlevini yürütüp yürütmediği tartışma konusudur.

Bu bağlamda;

1- Bu Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten itibaren şiddeti önleme ve izleme merkezleri tarafından toplanan verilere göre kadına karşı şiddet vakalarının sayısı kaçtır ve illere göre dağılımı nedir?

2- Şönimlere bugüne kadar kaç kadın başvuru yapmıştır?

3- Başvuru yapan şiddet mağduru kadınlara, ne tür koruma ve önleme tedbirleri alınmıştır?

4- Şönimlerin izlemeye aldığı vakaların sonuçları nasıl gerçekleşmiştir?

5- 2012 yılından itibaren şiddet gören kaç kadın koruma talebinde bulunmuş, kaçı koruma altına alınmıştır?

6- Koruma talep eden kadınlardan, tedbir alınmaması nedeniyle hayatını kaybeden, saldırıya uğrayan, yaralanan kadın sayısı kaçtır?

7- Yargı ve emniyet birimlerine intikal eden “kadına karşı şiddet” vakalarının yıllara göre dağılımı nedir?

8- Yargı ve emniyet birimlerine intikal eden “kadına karşı şiddet” vakalarından kaç kişi ceza almış, kaçı takipsizlikle sonuçlanmıştır?

9- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, ailenin korunmasını, kadına karşı şiddeti önlemenin önünde mi tutmaktadır? “

PolitikYol