CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba son günlerde artan toplu intihar vakalarının araştırılması için meclis araştırma önergesi verdi. Ağbaba son dönemde yaşanan toplu intihar vakalarının birinci nedeni olarak geçim sıkıntısı ve işsizlik sorunundan kaynaklandığını belirtirken, toplu intiharların ülkemizde artık sosyal bir sorun haline dönüştüğüne dikkat çekti.

Ağbaba meclis araştırma önergesinde ekonomide yaşanan durgunluğun en bariz sonucu olan geçim sıkıntısının Türkiye toplumunda önü alınamayan derin bir travmaya sebep olurken, intiharların genel sebeplerinin ise yoksulluk, geçim sıkıntısı, işsizlik, borç ve çalışma koşullarından kaynaklandığını belirtti.

TÜİK’in yayımladığı verilere göre AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılıyla 2018 yılı arasında 4 bin 481 kişinin geçim sıkıntısı nedeniyle yaşamına son verdiğine dikkat çeken Ağbaba, bunun yanı sıra son 6 yılda çalışma yaşamında yer alan mobing ve baskılar neticesinde yaşanan işçi intiharlarının oranının 5 katına çıkarak 348 kişiye ulaştığını belirtti.

Ağbaba araştırma önergesinde AKP iktidarının ekonomide yaşanan durgunluğu ve kriz koşullarını ısrarla görmezden geldiğini ve bunun sonucunda vatandaşların çaresizlik içerisinde yaşamlarına son verdiğine dikkat çekti.

Ağbaba’nın toplu intihar vakaları ile ilgili meclise verdiği araştırma önergesinde şu gerekçeler yer aldı:

Ekonomik krize bağlı olarak sürekli olarak artan işsizlik ve hayat pahalılığına bağımlı olarak artan geçim sıkıntısı vatandaşlarımızın en büyük sorunu haline gelmiştir. Bunun bir neticesi olarak toplu intiharlar ülkemizde artık sosyal bir sorun haline dönüşmüş durumdadır. Yaşanan bu acı hadiseler ülkemizde kanayan bir yara haline gelmiş olan işsizlik ve geçim sıkıntısının da geldiği durumu net bir şekilde gözler önüne sermektedir. Toplumsal bir travma haline gelmeye başlayan intihar vakaları, ülkemizde yaşamını idame ettirme noktasında çaresizliğe sürüklenen milyonlarca vatandaşımızın içerisine bulunduğu sosyal ve ekonomik koşulların giderek kötüleştiğini göstermektedir.

SGK verilerine göre son 1 yılda sigortalı işçi sayısı 547 bin kişi azalmıştır. Ayrıca Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 65 bin kişi artarak 4 milyon 596 bin kişiye yükselmiştir. İşsizliğin yanı sıra artan hayat pahalılığını da göz önünde bulundurduğumuzda vatandaşlarımızın geçim sıkıntısı had safhaya ulaşmıştır. Türkiye’de mevcut koşullarda açlık sınırı 2 bin 100 TL’ye yoksulluk sınırı ise 6 bin 500 TL’ye yükselmiş durumdadır. Özellikle asgari ücret ile geçimini sağlayan vatandaşlarımız, emekli aylığı ile geçinmek zorunda kalan emeklilerimiz ve herhangi bir sosyal güvencesi ve geliri olmayan yurttaşlarımızı düşündüğümüzde Türkiye’de 22,5 milyon vatandaşımız açlık sınırı altında yaşamaktadır. TÜİK verileri geçim sıkıntısı sebebiyle kaynaklanan toplu intiharlardaki yaşanan artışı net olarak ortaya koymaktadır. TÜİK’in yayımladığı verilere göre AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılıyla 2018 yılı arasında 4 bin 481 kişi geçim sıkıntısı nedeniyle yaşamına son vermiştir.

Son günlerde ve son yıllarda açığa çıkan toplu intihar vakalarının araştırılması, bu vakaların geçim sıkıntısı ve diğer ekonomik sorunlar ile olan ilişkisinin araştırılıp ortaya çıkarılması için Anayasa’nın 98, İçtüzüğün 104 ve 105. Maddeleri uyarınca Meclis Araştırması yapılmasını arz ve talep ederiz.