CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, hükümetin koronavirüsle mücadele kapsamında açıkladığı ekonomik paketi değerlendirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın açıklaması şöyle:

AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı ardından yaptığı açıklamalarda 100 milyar TL’lik ekonomik paket programını açıklarken, işçilere yönelik alınan kararlar işverenlere verilen desteğe göre oldukça cılız kalmıştır.
Her ne kadar işçilere yönelik bir takım destek mahiyetinde karar alınmış ise, alınan kararlarda net ifadelerin bulunmaması dikkate değerdir. Türkiye’de şu an 19 milyondan fazla ücretli ve yevmiyeli emekçi bulunurken, programda açlık ve yoksulluk sınırı altında yaşayan milyonlarca çalışan için daha kapsamlı ve net kararlar alınması gerekirdi.
Bu noktada işçiler için alınan tedbirlere ilave ek öneriler yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde zaten 2 yılı aşkın bir süredir ekonomik kriz ile boğuşan milyonlarca ücretli çalışan ilerleyen günlerde virüs salgınının yaratacağı kriz ikliminde iyiden iyiye yoksullaşacak ve sefalete sürüklenecektir.

Bu kapsamda çalışanlar adına şu kararların acilen alınması gerekmektedir;

1) AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında asgari ücretliye desteğin süreceğini belirtirken bu desteğin kapsamına dâhil herhangi net bir tanımda bulunmamıştır. Bu bakımdan bu koşullarda Asgari ücretin 2600 TL’ye çıkarılması ve asgari ücretten vergi kesintisine son verilmesi gerekmektedir.
2) Kısa Çalışma Ödeneğinin devreye alınacağı, bundan faydalanmak için gereken süreçleri kolaylaştırılacağı açıklanmıştır. Lakin burada hakkediş koşullarının nasıl kolaylaştırılacağından bahsedilmemiştir. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanma koşulları olan son 3 yılda 600 gün prim ödeme koşulu 120 güne, son 120 gün hizmet süresi şartı ise 60 güne indirilmelidir.
3) Memurlara 2020 yılı için toplu sözleşmede ön görülen zam oranları tekrardan gözden geçirilmelidir.
4) Bu durumda kamu çalışanlara vaat edilen 3600 ek gösterge tekrar gündeme gelmelidir ve 3600 Ek gösterge hakkı kamu çalışanlarına verilmelidir.
5) Hâlihazırda işsizlik sigortasından yararlanan işsiz yurttaşlarımızdan işsizlik sigortası ödeneği kesilenlerin işsizlik ödeneği 6 aya kadar tekrar uzatılmalıdır.
6) İşsizlik sigorta fonunun amaç dışı kullanımı yasaklanmalıdır.
7) Genel Sağlık Sigortası prim borcu olan yurttaşların prim borçları ertelenmeli veya silinmelidir. Tüm yurttaşlarımızın parasız sağlık hizmetine erişim hakkı sağlanmalıdır.
8) İstihdamın korunması ve işçilerin işten çıkarılmaması için sendikalarında dâhil olacağı kurulların oluşturulması ve iş yerlerinde istihdam kaybını engelleyecek denetimlerin sıklaştırılması gerekmektedir.
9) İşçi çıkaran işletmelerin bu süreçte alacağı destek ve teşviklerin derhal kesilmesi kesin olarak belirtilmelidir.
10) İşçi sağlığı ve güvenliği hükümlerinin 50 den az işçi çalıştıran iş yerleri için derhal yürürlüğe girmelidir.

Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı sonrasında “Ekonomik İstikrar Kalkanı” adı verilen paket açıklandı