CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak ve Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, ceza infaz koruma memurlarının emeklilik sonrası karşı karşıya kaldıkları yaşamsal tehditler ve can güvenlikleri için, emniyet mensupları gibi ücretsiz ve süresiz silah bulundurma ve taşıma ruhsatı alabilmelerine olanak sağlayacak yasa değişikliği teklifini TBMM Başkanlığı’na verdi.

CHP’li Erdoğan Toprak ve Tahsin Tarhan tarafından hazırlanan değişiklik teklifiyle, 6136
Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun’un bazı maddelerinde
ceza infaz koruma memurlarını kapsayacak değişikliğe gidilmesi önerildi.

Cezaevlerinde uzun yıllar görev yapan infaz koruma memurlarının görevleri sırasında
terör örgütleri, suç örgütleri zanlılarıyla muhatap olduklarına dikkat çeken CHP’li Vekiller,
bu kişilerin kamu görevinden emekli olduktan sonra, kendileri ve aileleri açısından
husumet ve can güvenliğinin hayati önem arz ettiğini belirterek şu değerlendirmeyi
yaptılar:

“Ceza infaz koruma memurları, görevleri esnasında silah taşıma ve bulundurma yetkisine
sahiptir. Ancak emekli olduklarında silah taşıma yetkileri sona ermektedir.
Oysa ceza infaz koruma memurları; ülkemizde ceza ve tutukevlerinin zor şartları altında
görev yapmakta ve görevleri sırasında mahkûm veya tutuklularla birebir ilişki içerisinde
bulunmak zorunda kalmaktadırlar.

Özellikle daha küçük şehirlerde herkesin birbirini tanımasından ötürü, organize suç
örgütleri üyeleri ile cezaevlerinde birebir iletişim halinde olmak zorunda bulunmaları,
kendileri ve aileleri bakımından çekince unsuru oluşturmaktadır.

Ayrıca benzer meslek kolu olan emniyet sınıfına mensup personel ile aynı şartlar altında
görev yapmalarına rağmen, emekli olduklarında silah taşıma yetkileri ellerinden
alınmaktadır. Ceza infaz kurumu memurlarının da emekliliklerinde diğer kamu
hizmetinde bulunan ve silah taşıma yetkisine sahip meslek gruplarıyla aynı şartlar altında
bu haktan yararlanabilmeleri gerekmektedir.

6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun’un ilgili maddesi
ile emeklilik hallerinde emniyet mensuplarına silah taşıma yetkisi verilirken, ceza infaz
koruma memurlarına yer verilmemiştir. Ceza infaz koruma memurları, emekli oldukları
zaman dahi kimi zaman tehditler almakta, can güvenlikleri mesleklerinden dolayı risk
altına girmektedir. Kanunda yapılacak değişiklikle, emekli olduktan sonra da ceza infaz
koruma memurlarımıza, silah bulundurma ve silah taşıma ruhsatının bedelsiz ve süresiz
verilmesi imkânın sağlanması, hem kendilerinin hem ailelerinin güvenliklerine tedbir
olacak bu düzenlemenin ilgili Kanun Maddesine eklenmesi amaçlanmaktadır.”