Özgür Özel: Hayvanları katleden belediye başkanları olacak Özgür Özel: Hayvanları katleden belediye başkanları olacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, TBMM’de gazetecilerle bir araya geldi. Özçağdaş’a; Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, İstanbul Milletvekilleri Yunus Emre ve Fethi Açıkel, Muğla Milletvekili Gizem Özcan, Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar ve PM Üyesi Armağan Erdoğan eşlik etti.

CHP’nin eğitim politikalarını anlatan ve gazetecilerin sorularını cevaplayan Özçağdaş, partisinin 24 saat sürecek bir basın açıklaması hazırlığında olduğunu aktardı. Sabah saat 10.00’da başlayıp ertesi gün aynı saatte sona erecek açıklamanın haftaya perşembe veya cuma günü yapılması planlanıyor. Özçağdaş, basın açıklaması ve partisinin eğitim politikalarına dair şu detayları paylaştı:

  • Yeni dönemde, milli eğitimle ilgili çok sayıda gündem var. ‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’, öğretmenlerin sorunları -ki bugün Öğretmenlik Meslek Kanunu Melclis’te komisyonunda görüşülmeye başladı-, atanmayan öğretmenlerin sorunu, MESEM’lerde yaşanan iş cinayetleri, mesleki ve teknik eğitimde yaşanan sorunlar, üniversitelerde geçtiğimiz hafta da Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) verdiği iptal kararı üzerinden akademik özgürlükler...  Yoğun bir süreç yürütmeye çalışıyoruz. Gölge bakanlık sürecimizi MEB’in yapılanmasıyla paralel bir şekilde yürütmeye çalışıyoruz. MEB; bir bakan, dört bakan yardımcısı ve ona bağlı olan 17 genel müdürlük, doğrudan bağlı olan başkanlıklarla birlikte çalışıyor. CHP’nin de bugün benzer bir biçimde gölge bakan, gölge bakan yardımcıları ve bu genel müdürlüklere karşı gelen çalışma grupları ve onların koordinatörleri var. Şu an itibariyle 150’ye yakın öğretim üyesi, sendika kökenli insanlar, sivil toplum örgütlerinden uzmanlar görev aldı. Üç kez toplandık, en son geçen hafta çalıştay yaptık.
  • CHP’de milli eğitime okul öncesinden başlayıp hayat boyu öğrenmeye kadar giden şekilde, kalıcı kurumlarla, kurullarla izlemeye, politika geliştirmeye ve bu politikaları kamuoyuna paylaşmaya çalışıyoruz. Böyle bir yeni yapısal gelişme var. Bir kurumsallaşma çabası var. Partideki bu kurulu yapının yanı sıra Meclis komisyonumuz var. Bunun yanı sıra da tüm il ve ilçelerimizde eğitimden sorumlu başkan yardımcıları ve her il ve ilçede de yeni dönemde tanımlanmış eğitim komisyonları kuruyoruz. CHP’nin değişim sürecinden başlayarak oluşturmaya çalıştığı bir yapı bu. Önümüzdeki dönemde yapacağımız bir dizi etkinlik var. Kurumsallaşma çerçevesinde yeni bir idari yapılanma üzerinde çalışıyoruz. Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili bu cuma günü bir açıklama yapıyor olacağız Boğaziçi Üniversitesi'nde. Dolayısıyla işin eylemsellik tarafıyla, kamuoyuyla paylaşma tatarfıyla sahada olmaya özen gösteriyoruz.
  • Mevcut Bakan'ın agresif, Anayasa tanımaz, kanun tanımaz halleri nedeniyle milli eğitimle ilgili gündem hiç durmuyor. Ülke yararına bir şey yapılamıyor. Bizim de sürekli bunlarla ilgili olarak kamuoyunun aradığı cevapları vermemiz, bir alternatif oluşturmamız gerekiyor. Bu kapsamda şöyle bir etkinlik düzenlemeye karar verdik. İlk defa yapılacak, bildiğim kadarıyla Türkiye'de daha önce yapılmadı. 24 saatlik bir basın açıklaması yapacağız. Bir eğitim maratonu olacak. Eğitimle ilgili sorunlar, Meclis’te verilen üç-beş dakikalık sürelerle olmuyor. Ufak bir basın toplantısıyla konunun yüzeyini anlatarak olmuyor. Ve daha önemlisi Türkiye'nin yaşadığı bütün sorunlarda; dış politikada iç politikada, sağlıkta, tarımda, her yerde aslında eğitimle ilgili çözülemeyen meselelerin bir yansıması var. Dolayısıyla eğitim Türkiye'nin en başat alanlarından bir tanesi. Buna dikkat çekmek ve biraz da yeni ve farklı bir çalışma yapmak ve bu çalışma sırasında da çok farklı uzmanların görüşlerini dile getirmelerini sağlamak istedik CHP olarak.
  • Bu etkinlik bir açık alanda yapılacak, bir parkta olacak. Eğer haftaya Öğretmenlik Meslek Kanunu, Genel Kurula gelirse cuma günü; değilse perşembe günü sabah 10.00’da başlayacağız. Ertesi gün sabah 10.00’a kadar açılış ve kapanış saatlerinin dışında 22 ayrı konu başlığında hem CHP’nin görüşlerinin ifade edildiği, o alandaki sorunları kavramsallaştırması ve çözüm önerilerini anlattığımız bir bölüm var. Akabinde de konuklarımız olacak. Sendika genel başkanları, eğitim uzmanları, akademisyenler bir açık platformda konuşacaklar. Çok farklı kesimlerden kişiler, eğitimle ilgili görüşlerini kamuya açık bir alanda 24 saat boyunca paylaşacaklar. Bu konuların arasında; ‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ var, okul öncesi, temel eğitim, ortaöğretim, yükseköğretim, afetler ülkesinde eğitim, meslek eğitimi, yerel yönetimler ve eğitim ilişkisi var. Belediye başkanlarımız bizimle birlikte olacaklar. Dolayısıyla çok kapsamlı, Türkiye'nin sorunlarını konuştuğumuz, Türkiye'nin ilgisinin burada olmasını istediğimiz bir eğitim maratonu hayal ediyoruz. Genel Başkanımız ve Genel Sekreterimiz de gelecek.
  • Bu 24 saatlik etkinlikten sonra ilk hedefimiz 21 ilde eğitim buluşmaları yapmak olacak. Bu iller CHP’nin il belediyelerinin olduğu yerler. Buralarda önce eğitimin bileşenleriyle buluştuğumuz sabah etkinliklerimiz olacak. Sendikalar, sivil toplum örgütleri, kanaat önderleri gibi. Akşam saatlerinde de halk buluşmaları yapacağız. Dokuz yaşında bir çocuk gelip konuşacak, 50 yaşında bir dede konuşacak, 25 yaşında bir genç anne gelecek, konuşacak. Mikrofon açık olacak, insanlar eğitimle ilgili yaşadıklarını anlatacaklar. Dolayısıyla CHP eğitimle ilgili konuları -üstelik Türkiye'nin büyük şehirlerinden ve dışında olan bir alandan başlayarak, sonrasında sonbaharda büyük şehirlerde devam ediyor olacağız- halkla beraber konuşmaya devam edecek.
  • Bu hafta önemli bir başka gündem, Öğretmenlik Meslek Kanunu ve kanunun içerisine yedirilmiş ve bir miktar da sızdırılmış Milli Eğitim Akademisi. Milli Eğitim Akademisi, aslında Türkiye'de öğretmen yetiştirme ve geliştirme paradigmasını yıkan ve öğretmenlerin ihtiyaç duydukları hizmet içi eğitim gerekçesini, seçme ve yerleştirme politikasını bir aracı olarak kullanan, milli eğitim için son derece tehlikeli bir kanun teklifi. CHP olarak net olarak söylediğimiz şey şu: Türkiye'de 1 milyon 146 bin öğretmen var. Bu öğretmenler üç-beş-20-25 yıl önce mezun olan insanlar. Her meslekte, her kurumda olduğu gibi bunların hizmet içi gelişime ihtiyaçları var. CHP’nin ana politikalarından birisi Milli Eğitim Akademisi'nin kurulması. Ama Milli Eğitim Akademisi'nin seçme süreçlerinin bir parçası haline getirilmesi ve bu öğretmenlerin devlet memuru olma hakkını gasp eden ve aslında Yusuf Tekin'in Cumhuriyetçi, Atatürkçü, sosyal demokrat, anayasaya bağlı ne kadar öğretmen varsa eleyebilmek için bir fırsat unsuru olarak kullanıyor. Dolayısıyla Milli Eğitim Akademisi’nin bu haline itiraz ediyoruz.'

''Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile ilgili hukuki hazırlık yapıyoruz''

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile ilgili hukuki bir hazırlık yaptıklarını kaydeden Özçağdaş, “Bu modelin iptali için bir başvuruda bulunacağız. Mülakatlarda olduğu gibi Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile ilgili de dava açacağız” ifadelerini kullandı. Özçağdaş ayrıca Bakan Tekin ile herhangi bir görüşme yapmadığını, bir randevu talebi olmadığını ve önümüzdeki süreçte de randevu talep etmeyeceğini söyledi.

Kaynak: anka