CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, haksız işten çıkarmaların incelenmesi ve sebeplerinin tespit edilerek, bu sorunların çözümü için gerekli  önlemlerin alınması amacıyla Meclis’te bir araştırma komisyonu kurulmasını önerdi. 

Tanrıkulu, Meclis Başkanlığı’na sunduğu önergede; haksız işten çıkarılmaların sebeplerinin araştırılması ve alınacak önlemlerin bulunması için Meclis’te bir araştırma komisyonu kurulmasını talep etti. 

Türkiye’de işçilerin birçok nedenle işten çıkarıldığını anlatan Tanrıkulu,  “İşten çıkarma sebeplerinin başında işçilerin yasal haklarını talep etmeleri, sendikal faaliyetleri, inanç ve siyasi görüş ayrımı gibi konular bulunmaktadır. AKP Hükümetleri döneminde işçiler değil işverenler korunmakta olup, asgari ücretin artırılması gündeme gelince, bu konuyu gündeme getiren ana muhalefet partisi işveren topluluklarına şikayet edilmiştir” dedi. 

Önergenin gerekçesinde şu görüşlere yer verildi: 

“Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin, toplumun önemli bir kesimini oluşturan yoksul halk kesimlerinden işçilerin sorunlarını araştırarak etkili ve sürekli çözüm bulması gerekirken, bugüne kadar gerekli çalışmalar yapılmamış, muhalefet partilerinin talepleri reddedilmiş ve AKP Hükümeti özellikle yabancı işçi çalıştırmayı kolaylaştıran, özel istihdam büroları vesilesiyle işçileri köle düzeninde dahi olmayan çalışma koşullarına mahkum etmiştir.Türkiye’de hemen her örgütlenmeyi, toplumsal grubu, hatta köy derneklerini bile etkisi altına almaya çalışan AKP Hükümeti, sendikaları ele geçirme yolunda çaba sarf etmiş, bunda başarılı olamadığı ölçüde ise yandaş sendikalar kurarak sendikanın da ötesinde bir sendika anlayışıyla işçi haklarını savunan değil, işçilerin emekleri üzerinden siyasi iktidara rant sağlamak üzere çalışma yürüten sendikaların önünü açmıştır. Bu yapılar işçilerin alın terinden kazanılan aidatlar ile billboardlara ilan vermek suretiyle mevcut Hükümeti desteklemiştir. Bu sendikaların örgütlenmesi için her türlü imkan Hükümet eliyle sağlanmış ve hemen her alanda bu sendikalara üye olmaları konusunda işçilere baskı uygulanmıştır.” 

Tanrıkulu, bu gerekçelerle, “Tüm bu sebeplerle haksız işten çıkarmaların incelenerek işten çıkarılan işçilerin sorunlarının ve sebeplerinin tespit edilerek işçilerin sendikal örgütlenmelerinin önündeki engellerin saptanması ve bunların çözümü için acil etkili ve sürekli önlem alınması amacıyla Meclis Araştırması açılması gereği hasıl olmuştur” talebini dile getirdi. 

(ANKA)