Cumhuriyet Halk Partisi İşçi Sendikaları ve Sivil Toplum Kuruluşlarından sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı’na bağlı olarak parti bünyesinde oluşturulan Emek Büroları, 5 Haziran Pazartesi günü saat 10.00’da Ankara’da “Kıdem Tazminatı Çalıştayı” düzenleyecek.

KIDEM TAZMİNATI ÇALIŞTAYI PROGRAMI 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilecek Çalıştay’da, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, DİSK Genel Başkanı Kani Beko, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve 35 sendika genel başkanı olmak üzere toplam 55 kurumu temsilen katılımcılar yer alacak.

Son günlerde gündemde yer alan kıdem tazminatının fona devri planının tartışılacağı ve kıdem tazminatı konusunda tarafların fikirlerini aktaracağı Çalıştay’da çok sayıda akademisyen ve uzman konuşmacı olarak yer alacak.

HÜKÜMETİN YAPMASI GEREKENİ YAPIYORUZ

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Emek Büroları Koordinatörü Veli Ağbaba, hükümete örnek olacaklarını belirterek “Ana muhalefet partisi olarak bu çalıştayı düzenliyoruz. Aslında hükümetin yapması gerekeni biz yapıyoruz. Her kesimden, hem işçiden hem işverenlerden görüşlerini alarak, bir sonuç ortaya çıkaracağız.” ifadelerini kullandı.

Böyle kapsamlı değişikliklerin tarafların görüşleri alınarak oluşturulması gerektiğini belirten Ağbaba, “Bu çalıştaydan çıkacak sonucu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile de görüşerek hükümete ileteceğiz.” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba’nın açıklamaları şöyle:

İşçilerin geleceğini ilgilendiren, kıdem tazminatının fona devredilmesiyle ile ilgili bir yasa çalışması var. Hükümet bunu bir müjde olarak sunuyor. Ama paydaşlarla hala görüşmüş değiller. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak hükümetin yapmadığı bir şey yapıyoruz. Böyle bir süreçte, tarafların düşüncelerini ifade edebilecekleri bir ortam sağlamak amacıyla CHP Emek Büroları olarak 5 Haziran Pazartesi günü Ankara’da saat 10.00’da “Kıdem Tazminatı Çalıştayı” düzenleyeceğiz.

Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun ve TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, DİSK Genel Başkanı Kani Beko, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve 35 sendika Genel Başkanının katılacağı, toplam 55 kurumun temsil edileceği bu çalıştayda akademisyenler ve uzmanlar da fikirlerini ifade edecekler. Prof. Dr. Korkut Boratav, Doç. Dr. Aziz Çelik, Yıldırım Koç, Yrd. Doç. Dr. Atilla Özsever, Dr. Murat Özveri ve Erdoğan Süzer konuşmacı olarak yer alacaklar. Ayrıca TÜRK-İŞ, DİSK, HAK-İŞ ve TOBB uzmanları da çalıştayda yer alarak katkı sunacaklar.

CHP Emek Büroları olarak, ana muhalefet partisi olarak bu çalıştayı düzenliyoruz. Aslında hükümetin yapması gerekeni biz yapıyoruz. Her kesimden, hem işçiden hem işverenlerden görüşlerini alarak, bir sonuç ortaya çıkaracağız. Bu yönüyle hükümete de örnek oluyoruz. Böylesine kapsamlı değişiklik teklifleri, tarafların görüşleri alınarak oluşturulmalı. Bu çalıştaydan çıkacak sonucu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile görüşerek hükümete ileteceğiz.

ÇALIŞTAY PROGRAMI