CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Emek Büroları Koordinatörü Veli Ağbaba, bugün Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren, gece çalışmalarıyla ilgili yönetmelik değişikliklerine yazılı bir açıklama ile tepki gösterdi.

CHP Emek Büroları’ndan yapılan açıklamada, bazı iş kollarında gece çalışma sınırının kaldırılmasının iş kazaları ve iş cinayetlerine kapı araladığının altı çizilerek, hükümetin insani şartları göz ardı ettiğini ve kârı insan hayatından daha üstün gördüğü ifade edildi.

Açıklamada “CHP olarak sömürüyle mücadelede emekçilerle omuz omuza olduğumuzu bir kez daha hatırlatıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Açıklama şöyle:

Bugün Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren, hem tüm emekçilerin gece çalışması ile ilgili hem de kadınların gece çalışması ile ilgili ayrı yönetmeliklerde yapılan değişikliklerle, gece postalarında çalışan tüm emekçilerin 7,5 saatten fazla çalıştırılmasının önü açılmıştır.

Turizm, sağlık ve güvenlik kollarında kaldırılan sınırla artık işçiler, atılacak bir imza ile işverenin insafına bırakılmış bir sürede çalışacaktır. İşveren ve emekçiler arasında, Türkiye’deki örgütlülük sorunları ve işsizlik korkusu nedeniyle, eşit koşullar olmadığı açıktır.

Emekçinin önüne sözde rızasını almak üzere konan kâğıdın, zorunlu değil ama mecburi olarak imzalanacağı aşikârdır. Kanunen belirlenmiş günlük çalışma süreleri geçilemeyecek olsa dahi, gece çalışmaları gündüze göre hem biyolojik hem psikolojik olarak insanlar için çok daha zordur.

Gece çalışan, gündüz ise dinlenmek durumunda kalan emekçiler gün ışığından faydalanamamakta ve sağlık sorunları yaşayabilmektedir. İnsani çalışma şartlarından hızla uzaklaşılması, iş kazası ve iş cinayetlerine davetiye çıkarmaktadır. Çıkarılan yönetmelikle hükümet, insani şartları göz ardı ederek, kârı ve emek sömürüsünü insandan daha üstün gördüğünü bir kez daha ortaya koymuştur.

Bir yandan işsizliğe karşı “seferberlik” ilan eden AKP iktidarı, bir yandan da tam zıttı kararlarla, çalışan emekçilere yönelik sömürünün dozunu artırarak işsizlik değirmenine su taşımaktadır. Emekçiden değil, sömürüden yana olduğunu yıllardır defalarca kez kanıtlayan AKP iktidarına karşı, CHP olarak sömürüyle mücadelede emekçilerle omuz omuza olduğumuzu bir kez daha hatırlatıyoruz.