HAZİRAN’ın iki gün süren 2. Türkiye Meclis Temsilcileri Toplantısı Sonuç Deklarasyonu’nu yayımladı. Deklarasyonda, “Mücadelemize omuz verin. Ayağa kalkalım, DİKTA rejimine NOKTA koyalım” denildi.

Birleşik Haziran Hareketi, Türkiye’nin 35 il ve birçok ilçesinden gelen Meclis Temsilcileriyle Ankara’da 25-26 Haziran 2016 tarihinde Türkiye’nin siyasi durumunu tartıştı.

Deklarasyonun tamamı şu şekilde: 

"Türkiye’de yeni bir rejim inşa ediliyor. Erdoğan’ın güdümündeki AKP, ülkemizi İslami faşist bir diktatörlüğe doğru sürüklüyor. ‘Başkanlık’ ve ‘yeni anayasa’ adı altında halkı kullaştıracak bir dikta rejimi dayatılıyor.

Örgütsüzleştirilmiş, mevcut sendikaları da KaçAk Saray’ın kapısına bağlanmış, en uygun koşullarla emperyalist sermayeye sunulan bir işçi sınıfı yaratmak istiyorlar. ‘Kiralık işçi’ uygulaması bunun ilk adımıdır. Emekçileri kullaştırıyorlar.

Aydınlanma karşıtları bilimi, laiklik başta olmak üzere cumhuriyetin tüm kazanımlarını hiçe sayarak, dini amaçlarına alet ederek cehaleti yaygınlaştırıyor. Bilimin yerine hurafelerin ve dinsel referansların geçtiği eğitim sistemiyle, gerçekleri çarpıtan yandaş medyayla, yoz kültürel ortamla halk koşullandırılmaya çalışılıyor.

Aynı sınırlar içinde yaşayan insanlar birbirine düşman ediliyor. Kentler yıkılıyor, kardeşlik tank paletleri altında eziliyor.

Saltanat sevdalısı dinci gericilik, Ortadoğu’daki cihatçı çetelerle işbirliği içinde bölgede ölümü ve savaşı örgütlüyor.

Bu karanlığın idare merkezi KaçAk Saray’dır.

KaçAk Sarayın iktidarına ve karanlık gidişata ancak bu ülkenin ilerici ve devrimci güçleri son verebilir.

Kullaştırılan, bütün haklarından mahrum bırakılan, iş cinayetlerinde giderek artan sayılarla katledilen, çocukları imam hatipler üzerinden cehalete mahkum bırakılan, kadınları şiddet sarmalında yutulan ve katledilen emekçi halkın başka bir seçeneği yoktur.

Birleşik Haziran Hareketi, memlekete karşı duymuş olduğu sorumluluk doğrultusunda, emek ve demokrasi güçleriyle yan yana omuz omuza bu mücadeleyi birlikte büyütmeye kararlıdır.

İktidarı ‘fiilen’ gasp eden, diplomasından sarayının ruhsatına kadar her şeyi sahte olan diktatörden mutlaka hesap soracağız.

İşçi sınıfını kullaştıran, sermayeye köle eden yasalara karşı kavganın en önünde yer alacağız. Yobazların ve çetelerin kıskacındaki emekçi mahallelerini Haziranlaştıracağız.

Laikliği kazanacağız. Çocuklarımızı dinci gericiliğin elinden kurtaracağız. Kadınları kuluçka makinesi olarak gören, tacizleri, tecavüzleri ve kadın cinayetlerini kutsayan bu iktidara karşı bilimin ve özgürlüğün mücadelesini örgütleyeceğiz.

Dokunulmazlıkları kaldırarak Kürt meselesinde siyasi çözümün dibine dinamit döşeyen, kentlere tankları sokup insanları diri diri yakanlara karşı Kürt ve Türk halklarının kardeşliğini savunacağız.

Gölgesinin düştüğü her yere savaş, yıkım ve gözyaşı götüren emperyalizmi topraklarımızdan ve bölgemizden mutlaka defedeceğiz.

Gezi’den Cerattepe’ye kadar dişimizle, tırnağımızla savunduğumuz topraklarımızdan bu gerici iktidarı, onun yağmacı müteahhitlerini, işgalci şirketlerini söküp atacağız.

Halkın örgütlü gücünün karşısında hiçbir kuvvet duramaz.

Birleşik Haziran Hareketi 2. Türkiye Meclisi, tüm halkımızı kendi meclislerinde birleşmeye, sorumluluk üstlenmeye, hep birlikte memlekete sahip çıkmaya çağırıyor!

Bize katılın! Mücadelemize omuz verin!

Bu ülke, bütün ilerici ve demokrat güçleriyle birlikte bu gerici karanlığı yırtıp atacak potansiyele sahiptir.

Ayağa kalkalım, DİKTA rejimine NOKTA koyalım!"