151,1 bin kişi kredi kartı veya kredi borçları nedeniyle bankaların yasal takip sürecinde.

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin, Negatif Nitelikli Bireysel Kredi ve Kredi Kartı Ocak 2018 Raporu’na göre; bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2018 Ocak ayında, 2017’nin aynı ayına göre önemli bir değişiklik göstermeyerek 151,1 bin kişi oldu.

Yılın ilk ayında, bireysel kredi kartı borcu dolayısıyla 82,6 bin kişi yasal takibe girdi. Geçen yılın Ocak ayında 96 bin olan kişi sayısında yüzde 14 oranında bir düşüş gözlemlendi.

Öte yandan, bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise aynı dönemde yüzde 20 oranında artarak 89,2 bin kişi oldu.

Kredi kartı borcu nedeniyle yasal takibe girenlerin sayısı, geçen yılın Ocak ayına oranla düşerken; bireysel kredi borcu dolayısıyla yasal takibe girenlerin sayısı arttı ve yasal takibe intikal etmiş toplam kişi sayısında önemli bir değişme gerçekleşmedi.

90 gün boyunca bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcu ödenmediğinde banka borcun tamamının kapatılması için 7 günlük süre veriyor. Bu süre zarfında borcunu yapılandırmayan veya tamamını kapatmayan kişiler için yasal takip başlıyor ve maaşın dörtte birine haciz konuluyor, Merkez Bankası Kara Listesi’ne giriliyor.