Dev Sağlık İş Sendikası, Şişli Etfal Hastanesi’nin “hasta yok” diye ultrason bölümünü kapattı, 7 sağlık çalışanını işten attığını açıladı.

DİSK’e bağlı Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası, Şişli Etfal Hastanesi’nde ultrason, MR, Tomografi gibi görüntüleme birimlerinde çalışan tıbbi sekreter, hekim ve görüntüleme teknikerlerinin Haziran’da bitmesi gereken sözleşmenin dahi bitmesini beklenmeden işten çıkarıldıklarını açıkladı.

Sendika, işverenin bir an önce bu yanlıştan dönmesi gerektiğini söyledi.

Sendikanın açıklaması şöyle:

Dünya Covid-19 salgını ile mücadele etmek için bütün sağlık çalışanlarını ve sağlık kuruluşlarını seferber etmek için harekete geçmişken ülkemizdeki yöneticiler ve özel hastane patronları bizi şaşırtmamaya devam ediyor.

Özel hastaneler esnek çalışma adı altında çalışanlarını ücretsiz izine çıkarmaya devam ediyor. Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (ÖHSAD) Başkanı, Bahat Hastaneler Grubu Sahibi Reşat BAHAT hasta gelirlerinde %80’lere varan düşüş olduğu gerekçesiyle pandemi sürecinde devletin özel hastanelere el koyması gerektiğini dile getiriyor.

Kamu hastanelerimizde durum bundan pek farklı değil. Sağlık Bakanı 32.000 sağlık çalışanı alacağını söylerken bir kamu hastanesi olan İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görüntüleme merkezinde çalışan çoğunluğu sendikamız üyesivb7 sağlık çalışanı ihale bittiği gerekçesiyle işten atıldı. Yine hastanenin MR, Tomografi birimlerinde çalışan yine sendikamızın üyelerinin de bulunduğu 40’a yakın taşeron işçi ise ücretsiz izne çıkarıldı.

Kamuda taşeronu bitirdik yalanını yüzleri kızarmadan söyleyenlerin bu durum karşısında ne diyeceklerini merak ediyoruz.

Farklı taşeron şirketler aracılığıyla yıllardır Şişli Etfal Hastanesi’nde ultrason, MR, Tomografi gibi görüntüleme birimlerinde çalışan tıbbi sekreterler, hekimler ve görüntüleme teknikerlerinden oluşan sağlık çalışanları Haziran’da bitmesi gereken sözleşmenin dahi bitmesini beklemeden ‘’günde birkaç çekim yapıyoruz sadece, işler düştü diyerek’’ Mart ayı sonunda işten çıkarılmanın gerçekleşeceğini hem hastane yönetimi hem taşeron firma yetkilileri tarafından dile getirilmiştir. Yıllardır sağlık emek ve meslek örgütleri olarak sağlık hizmetinin piyasalaştığını, hastaların müşteri olarak görüldüğünü söylüyoruz. Ama bu durum salgın döneminde bile hastanelerimizin bir ticarethane gibi işletildiğinin kanıtıdır. Pandemi döneminde bir kamu hastanesinde çalışanların işinden olması herhalde sadece ülkemizde görülebilecek bir durumdur. Hastane yönetimi ile yalpan görüşmelerde ise şu anda yoğun olan birimlerde çalışmaya hazır olduklarını da açık bir şekilde ifade eden sağlık işçilerine verilen yanıt işten atmak oldu.

Bakanlığın bir yandan 32.000 sağlık çalışanı alacağım demesi bir yandan yıllardır hastane halkın sağlığı için emek veren sağlık çalışanlarının işten atılması sağlık sistemimizin geldiği noktayı gözler önüne sermiştir.

Ülkemizde ilk Covid-19 tanısı konulduğu günden bu yana Sağlık Bakanına seslendik. Sağlık çalışanlarını koruyamazsanız bu virüsle baş edemezsiniz dedik. Bu yanlıştan derhal dönülmeli ve işten atılan sağlık çalışanları işlerine başlatılmalıdır.