Mimarlar, Ankara’da 5 bölgeden oluşan Atatürk Kültür Merkezi alanlarında 1.bölgede başlayan Millet Bahçesi yapımı ile ilgili tescilli ve korunması gereken alanların yıkılmasına ve Millet Bahçesi adı altında ideolojik bir yaklaşımla Atatürk Kültür Merkezi alanlarının rantın bahçesi haline getirilmesine, AKM birinci bölgenin altının otoparka çevrilmesine yönelik plan değişikliğine ve millet bahçelerine sert tepki gösterdi. Mimarlar Odası Ankara Şubesi, ‘’Millet bahçesi adı altında, kentin en stratejik noktaları, Atatürk Kültür Merkezi alanları ranta ve iktidarın ideolojik söylemlerinin mekansal aracı haline dönüşemez” dedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, şunları söyledi: “Millet bahçeleri kavramsal olarak ideolojiktir. 01.03.2019 tarih 30701 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğine eklenmiş olan millet bahçeleri tanımı olmaksızın da kentlerin tüm açık ve yeşil alanları ( çocuk oyun alanları, semt –mahalle-kent ve bölge parkları) halkı doğa ile buluşturan, rekreaktif gereksinimleri karşılayan, afet anında kentin toplanma alanları olarak da kullanılabilecek, yer seçimi, alan büyüklüğü, fonksiyonları ve tasarımı yapılan alanlardı ve böylesi bir tanımlamaya ihtiyaç olmadığı çok açıktı. 2016 yılı seçim yatırımı olarak ‘millet bahçeleri’ argümanı ile arenaya çıkan AKP’nin millet bahçesi yapılacak alanların yer seçimlerine baktığımızda; kentlerin en stratejik ekolojik eşiklerini (Ankara’da Atatürk Kültür Merkezi Alanları,İmrahor Vadisi, Burdur’da Salda Gölü, İstanbul’da Yıldız parkı vb.) sulak ve doğal alanlarını, kentsel açıklıkları, koridorlarını ve yeşil adım taşlarını, Cumhuriyet’in simge değeri yapılarını da içeren stadyum alanlarını, askeri lojmanlar ve askeri hastane alanları gibi zaten kentlerin açık-hava koridorlarında yer almış metrekare olarak ta büyük alanların seçilmiş olduğunu görmekteyiz. Söz konusu alan büyükleri ile kentlerin gelişmişlik ölçütlerini belirleyen bir parametre olan kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttırmak gibi bir kentsel standardı yakalamak olmadığı, dibe vuran konut ve ticaret inşaatındaki daralmanın önünü açacak yeni inşaat alanları yaratmak ve değerlerimizi yok etmek olduğu açıktır. Nerede bir millet bahçesi varsa yanında ya büyük ölçekli rant projeleri, ya da yok etmek istedikleri Cumhuriyet değerleri vardır. Neoliberalizm ve siyasal İslamın ideolojik mekansallıklarından birisi olan ‘Millet Bahçesi’ kavramı kentin en önemli alanlarının talan edilmesi anlamını taşımaktadır. Millet bahçesi yeşil alan yapıyoruz aldatmacası altında katmerli bir yıkım ve rant projesidir.”

“Hipodrom alanın altına otopark yapılıyor , park bahçeler ve tören pisti yıkıldı, Atatürk Kültür Merkezi yıkılarak cami yapılacak”

“Ankara’da 5 bölgeden oluşan Atatürk Kültür Merkezi alanlarında 1.etabında başlayan, 398.5 milyon liraya ihale edilen, ihalesi de, içeriği de, yeri de tartışmalı olan millet bahçesi, halk için değil EGO hangarlarının yerine yapılan devasa Merkez Ankara adı altında ki büyük ölçekli rant projesinin satışının arttırılması ve Cumhuriyet değerlerinin yok edilmesi için planlandığı çok açıktır” diyen Candan şöyle devam etti:

“27 Ağustos 2019 tarihinde Ankara 2 Numaraları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından onaylanan kararın ekinde 1/5000 ve 1/1000 Atatürk Kültür Merkezi Nazım İmar Planı değişikliği de onaylanmıştır. Onaylı plan değişikliğinde Atatürk Kültür Merkezi alanları 1.Bölge içerisinde bulunan, Tavla Binası, Eski Jokey Kulübü binası, Atatürk’ün 10.yıl Nutkunu okuduğu Şeref Tribünü, Halk Tribünü, Atatürk Kültür Merkezi Binası, AKM İstasyonu, Tören Pisti, Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü binasının bulunduğu alanın korunmak kaydıyla millet bahçesi olarak değişiklik yapıldığı ifadesine rağmen yerinde yaptığımız tespitlerde tescilli kültür varlığı olan Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü Binası’nın ve tören pistinin yıkıldığı tespit edilmiştir. Yerel seçimler öncesi iktidar partisinin yayınladığı millet bahçesi görsellerinde Atatürk Kültür Merkezi binasının da yıkılarak yerine cami yapıldığı görülmektedir. Tören Pisti’nin ve Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün korunması planda var iken yıkılması ve gelecekte Atatürk Kültür Merkezinin yıkılarak camii yapılması, plan içerisindeki gizli planı açığa çıkartmaktadır. Yine plan notları içerisinde yer alan planlama alanı olan 1.bölgenin tamamında yürürlükte olan otopark yönetmeliğine göre uygulama yapılması notu ise vahimdir. Alanın altında otopark yapılacağını göstermektedir ve yerinde yaptığımız incelmelerde, otopark için sondaj ve hafriyat alımının başladığı görülmektedir. Altı beton üstü yeşil aldatmacasıyla, altıda üstü de rant ve Cumhuriyet değerlerinin yıkımı olan, alanın tamamında otopark planlayan Ankara’nın ulaşımını da tıkayacak millet bahçesi plan değişikliğini yargıya taşıyacağız.”

AKM 2.bölge alanı da Medipole mi verilecek?

‘’Yine onaylı plan değişikliğindeki plan notlarında,1.bölgede yeni yapılaşmalarda 20 metre çekme mesafesi aranmayacağı, yeni yapılaşmalarda mevcut binaların saçak seviyesinin esas alınması kuralının geçerli olmayacağı ifadesi ile betonlaşmanın da önü açılmaktadır. 15.01.2019 tarihinde onaylanan kentsel tasarım projesine göre, yapılaşma otopark giriş çıkışları belirlenecek denen plan notlarında, sürecin şeffaf yürütülmediği ve planın kamusallık ilkesinin çiğnendiği de çok açıktır diyen Candan, şunları kaydetti:

“Plan notlarında, AKM alanlarında spor alanı olarak belirlenen 2.bölgenin hemen karşısına gelen parantez içerisinde elle yazılan sağlık merkezi ibaresi ise tartışmalıdır. Bir üst satırın devamı mıdır?, yoksa gelecekte TCDD Gar yerleşkesinin bir bölümünün devredildiği Medipol Üniversitesi’ne yakın olan bu alanında Medipole mi devredileceği kuşkularını oluşturmaktadır. Bu plan değişikliği millet bahçesi değil, katmerli rant bahçesinin plan değişikliğidir. Bütün bu plan değişiklikleri 644 sayılı yasa hükümleri çerçevesinde yapılırken, Koruma Kurulu’nda bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi temsilcisinden beklenen ise bu yıkımın altına imza atması değil, muhalefet şerhi koymasıdır. Aynı şekilde koruma kurulu kararını da yargıya taşıyacağız.”