Ali Haydar Fırat yazdı | Seçimler kimin için bir beka meselesidir?

Seçimlerin demokratik bir süreç olmaktan çıkarılıp ülkenin “beka sorunu” haline getirilmesi hem ülkenin birlik ve bütünlüğü açısından hem de demokrasinin geleceği açısından son derece tehlikeli bir söylem ve yaklaşımdır.

Zira seçimlerin kaybedeni ve kazanını olmaktadır. AK Parti ve MHP’nin seçimleri “beka” meselesi olarak tanımlaması, bu iki parti ittifakının dışında kazananların bir beka sorunu yaratacağı gibi bir durum ortaya çıkarmaktadır ki bu kabul edilebilir değildir. Zira seçime katılan bütün partiler yasal olarak meşrudur ve elbette ki kazanmak amacıyla bir mücadele vermektedirler. Bu meşruiyeti yok saymak, kendisi dışındaki partileri terör parantezine almaya çalışmak belki kısa vadede bir takım kazançlar sağlayabilir ama ülkenin geleceği, toplumun bir arada yaşaması konusunda tarifi imkansız süreçlere neden olabilir.

AK Parti’nin iktidarı ile birlikte Türkiye de seçimlerin anlamı ve önemi değişti. Seçimler demokratik bir yarış olmaktan çıktı; liderler ve partiler için beka meselesine döndü. Her seçim sürecini beka meselesi haline getirmek aslında toplumun geniş kesimleri açısından bir takım olağan süreçlerin üstünü örtmek anlamını taşımaktadır.

Bu noktada eleştiriyi bütün partilere getirebiliriz. Her seçim sürecinin olağanüstü önemde olduğunu vurgulamak, ülkenin geleceği açısından çok büyük önem taşıdığının propagandasını yapmak aslında liderlerin kendi iktidarlarını korumak adına uyguladıkları bir stratejidir. Demokratik hiçbir ülkede seçimlere olağanüstü bir anlam yüklenmez, seçimler bir beka meselesi olarak görülmez. Seçimler demokratik işleyişin sadece bir kesitini oluşturur.

Seçilen parti ve lider daha demokratik bir rejim, daha eşitlikçi bir düzen için hizmet etmeye devam eder. Genel teorik kabul bu yönde olsa da özellikle ülkemizde seçimler halk için değil adeta partiler ve liderleri için yapılmaktadır.

Özellikle AK Parti iktidarıyla birlikte seçimler demokratik bir rekabet süreci olmaktan çıkarılıp toplumsal ve siyasal bir kutuplaşma aşamasına taşındığına bugüne kadar hep tanıklık ettik. İktidar partisinin bu yöndeki çaba ve gayreti muhalefet tarafından yeterince iyi analiz edilmediği için muhalefet de seçimleri cumhuriyet ve demokrasi açısından bir varlık ve yokluk meselesine indirgedi. Bu da sağlıklı ve doğru bir strateji değildi.

Bütün bu karşıtlıklar iktidar partisine yaradı ve onun daha yoğun bir konsolidasyon sağlamasına imkan verdi. Ancak bütün bunların sonucunda ülke ve toplum yoruldu. Bugün aynı yaklaşım, söylem ve stratejilerle yeni bir gidiyoruz. Daha önce denenmiş, sonuçları ortaya çıkmış bu durumun tekrarlanması iktidar partisine avantaj sağlayacaktır. Bunun yerine seçim atmosferini daha normal bir düzeye çekmek, olağanlaştırmak ve beka meselesi olmaktan çıkarmak hem muhalefet açısından hem de ülke açısından son derece önemli ve tarihi bir fırsatı üretme noktasında oldukça elverişlidir.

Tarihi fırsat şudur, eğer seçim süreci olağan bir duruma dönüştürülürse yerelde yıllardır iktidar olana parti birçok büyükşehiri kaybedecek ve yeni bir yerel iktidar imkanı ortaya çıkacaktır. Kendisini iktidara mahkum hale getiren AK Parti böylece yerelde demokratik bir deneyimi yaşama imkanına kavuşacaktır.

Öte yandan 25 yıldır ülkenin en büyük kentlerini yöneten ve kentleri bütün vasıflarından, kimlik ve potansiyelinden uzaklaştırarak taşralaştıran ve ranta kurban eden, mental ve metal yorgunluğu kendisi tarafından da kabul edilen bir parti yerine daha farklı parti ve aktörler görevi devralacak ve hizmet etmeye devam edecektir. Mesele tam da burada düğümlenmektedir; ülkemizde genel siyasal anlayış iktidar olup onun nimetlerinden yararlanmak hayali, istenci ve pratiği üzerine inşa edilmiştir. Oysa demokrasilerde iktidar hizmet etmek adına sorumluluk ve görev almaktır.

Bu anlayış kabul edilmediği içindir ki seçimler bir beka meselesi olarak görülmektedir. Evet seçimler bir beka meselesi olabilir ama bu beka meselesi ülke ve halk için değil, iktidarlarını korumak isteyenler içindir. Bunu anlatan ve bunun dışında bir pratiği sergileyen parti ve lider gerçek anlamda demokrasiye, ülkeye ve topluma hizmet etmiş olacaktır.