İmza törenine Avusturya Savunma Bakanı adına Baş Müsteşar Mag. Kemperle,  Avusturya Ordu Generalleri, Katolik, Ortodoks, Protestan ve sünni inanç önderlerinin yanısıra, ALEVI Genel Başkanı Yüksel Bilgin Dede, ALEVI İcra Kurulu üyeleri ve Alevinin diğer yetkilileri katıldı. 

ALEVI Genel Başkanı Bilgin konuşmasında, “biraz sonra imzalarımızla taçlandıracağımız bu adım hem Avusturya hem de Avusturyalı Aleviler için tarihsel bir adımdır. Biz bunun farkındayız. Aleviler yaşamın her alanında eşit haklara sahip olmaya başladıklarını, bugün atılacak imzalarında bunun bir göstergesi olduğunu vurgulayarak, Alevilerin kendilerine sahip çıkan, kucak açan ülkelerine sahip çıkacaklarını” dedi. 

Avusturya Alevi İnanç Toplumu’nun internet sitesinde yer alan habere göre, Avusturya Savunma Bakanı adına konuşan Başmüsteşar Mag. Kemperle diğer inanç toplumlarının Avusturya’da tanınma ve ordu içerisinde varlıklarını sürdürmeleri hakkında tarihi bilgileri vererek başladığı konuşmasında, Aleviliğin Avusturya’da resmen tanınan bir inanç olduğunu, bu inancın mensuplarının da diğerleri gibi her türlü haktan yararlanma hakkı olduğunu belirttiği konuşmasında bugünkü adımın ne kadar tarihi olduğunu biz yaşayanların anlaması zor. Ancak 50 yıl 100 yıl sonra, bu salonun ve burada bulunan şahsiyetlerin hangi tarihi adıma tanıklık ettikleri net olarak ortaya çıkacaktır, sözleriye tamamladı. Daha sonra imza törenine geçildi. İmzalar Avusturya Savunma Bakanlığı adına Başmüsteşar Mag. Kemperle ve ALEVI Kurumu adına Genel Başkan dede Yüksel Bilgin tarafından atıldı. 

Yapılan bu antlaşma gereğince: 

Alevi Askerler, yeminlerini ALEVI Kurumu dedesinin verdiği Gülbenk’le yapacak; 

-Alevi Askerler, Alevi İnanç günlerinde izinli sayılacak; 

-Alevi Askerler, ibadetlerini gerçekleştirmek için Perşembe akşamları (Cuma akşamı) Cemevine gidebilecek; 

-Alevi Askerler, Alevi inancına göre manevi Rehberlik/inançsal destek hizmetinden (Alevitischen Militärseelsorge) faydalanabilecek; 

-Alevi Askerlere Alevi inancına uygun yemek çıkarılacak; 

-Alevi Askerler, Muharrem ve hızır aylarında oruçlarını tutabilecekleri hafif görevlere verilecektir.