Mevcut düzen, kurumlarıyla ve yasalarıyla AKP için kabul edilemez. Çünkü Cumhurbaşkanı mevcut yasalar karşısında tarafsızlık yemini etmesine rağmen bu yeminin gereğini yerine getirmemiştir, getirmeyecektir. Uluslararası ilişkilerden, ülkedeki yolsuzluk davalarına insan hakları ihlallerinden yargı başta olmak üzere her alandaki hukuksuzluklara kadar çok geniş bir yelpazede AKP yasalara aykırı bir tutum içindedir. Dolayısıyla mevcut yasalar karşısında fiili olarak bir suç durumu olmuştur. Ve bu yasalar yürürlükte kaldıkça bütün bir parti suçlu olma konumuna düşmeye devam edecektir. O nedenle bu düzenin değişmesi AKP için zorunludur ve mevcut durum AKP için kabul edilebilir değildir.

Bu nedenle AKP fiili başkanlık çalışmalarını yasal statüye kavuşturmak adına çok farklı stratejiler izlemektedir. Bir yandan Kürtlerin demokratik kurum ve partilerine, PKK’nın hazırladığı zeminin de katkısıyla, ağır bir operasyon başlatmış ve HDP’yi kriminalize etmektedir. Olası bir seçimde AKP, HDP’nin barajı geçmemesi için her türlü devlet aygıtını ve psikolojik harp tekniğini kullanacaktır.

AKP benzer bir süreci MHP içinde yürürlüğe koymuştur. Yargı eliyle MHP’yi fiili olarak ayrıştırmıştır. AKP, MHP’yi bu haliyle ya da çok yıpranmış Devlet Bahçeli ile seçime götürecektir. Dolayısıyla MHP’nin de çok ciddi bir baraj sorunu ortaya çıkacak ve AKP MHP’nin barajı geçmemesi için bütün gücünü seferber edecektir.

AKP’nin çözmekle zorlandığı tek parti CHP’dir. CHP Genel Başkanına dönük saldırılar, CHP’yi “bölücülük ve terör” parantezine alma çabaları sonuç vermemiştir, vermeyecektir. Ancak çökmüş bir HDP ve MHP AKP’nin işini kolaylaştıracaktır. Burada AKP’nin yapmak istediği
CHP’nin bir çekim merkezi olmasının önüne geçmektedir.

AKP’nin siyasete karşı bu planlı ve örgütlü saldırısı karşısında CHP’nin güçlü bir toplumsal ve siyasal örgütlenmeye ve çıkış yapmaya ihtiyacı bulunmaktadır. Bunun da tek yolu güçlü bir sol söylemle toplumda heyecan yaratıp, AKP’yi siyaseten gündemden düşürmek ve
arkasından en büyük parti konumuna yükselmek için geniş bir hareket başlatmaktır. Ne MHP’nin, ne de HDP’nin AKP’nin saldırılarını karşılamada bir gücü ve etkisi olmayacaktır. Bu ülkede solun potansiyelinin % 35-40 olduğu bilinmektedir. CHP bu kitleyi toparlarsa AKP’nin bütün saldırılarını karşılayacak ve yeni bir iktidar umudunu halkın önüne koyacaktır. Bu süreç aynı zamanda AKP’yi çözecektir. Çünkü bugün AKP’nin çözülmesinin önündeki tek engel güçlü bir siyasal ve toplumsal muhalefetin olmamasıdır.

İçeride ve Dışarıda Sıkışan AKP    

Zaman AKP’nin aleyhine işliyor. Bu sadece içeride değil, dışarıda da böyledir. O nedenle Rusya ile anlaşmak için müthiş bir çaba sergilendi. O yüzden İsrail’in bütün şartları kabul edildi. O yüzden Almanya’ya İncirlik Üssünde yer verildi. AKP bütün bu atraksiyonlara girerken dış dünyanın AKP’ye güveni kalmamıştır. Ancak dış güçler AKP’nin son dönemini yaşadığını bildiklerinden “ne koparsak kardır” mantığıyla her türlü
tavizi koparmaya çalışmaktadırlar. AKP’nin Osmanlının son dönemi gibi uluslararası ilişkilerdeki dengelere dayanarak ayakta kalma çabası beyhudedir, zira dünya Osmanlı zamanındaki gibi parçalı ve çatışmalı değildir. Emperyal yapıların hedefi ortaktır ve bunun için içlerinde bir çatışma bulunmamaktadır.

Sonuç

AKP içeride saldırılarını yoğunlaştıracaktır. Toplumun bütün sinir uçlarına dokunacaktır. Sürekli bir biçimde gündem değiştirecektir. Ancak bunların hiçbir AKP’yi ayakta tutamaz. Çünkü AKP’yi ayakta tutacak dış güçler desteğini çekmiş, ekonomi de ve güvenlik alanında AKP hareket tarzını yitirmiş ve sosyolojik olarak bir çözülmenin eşiğindedir. Bu kadar saldırgan olmasının nedeni de budur…