AKP iktidarı, kentlerde ‘dönüşüm’ talanına hız vermek için kentsel dönüşüm yönetmeliğinde değişikliklere gitti. Yapılan değişikliklerle birlikte bir bölgede yapıların 3’te 2’sinin ‘riskli’ olduğunun tespiti durumunda bölgenin tamamının ‘riskli alan’ ilan edilebilmesinin önü açıldı.
Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki 6306 sayılı kanunun Uygulama Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikler ile inşaat tekellerinin en çok şikayet ettiği hukuki sorunların aşılması konusunda adımlar atıldı.

RİSKLİ ALAN İLANINDA YAPILARIN 3’TE 2’SİNİN ‘RİSKLİ’ OLMASI YETECEK

Söz konusu yönetmelik değişikliklerinde en çok dikkat çeken karar ise, bina bazında dönüşüm uygulamaları yerine bölgesel ölçekte yeni uygulamalarının önünün açılması oldu. Düzenleme ile birlikte, bir bölgenin ‘riskli alan’ ilan edilmesi için bölgedeki yapıların yüzde 65’i hakkında ‘depreme dayanaksız’ kararının alınması yeterli olacak ve böylece ‘riskli alan’ ilan edilen bölgede depreme dayanıklı binalar da yıkılacak. Ayrıca ‘risli alan’ ilanında, alanın en az 15 bin metrekare büyüklükte olmasını öngören sınır kaldırıldı.

HAK SAHİPLERİ ARASINDA ANLAŞMA BEKLENMEYECEK, POLİS NEZARETİNDE YIKIM YAPILACAK

Kentsel dönüşüm uygulamlarında inşaat şirketlerinin en çok karşılaştığı meselelerden biri olan hak sahipleri arasındaki uyuşmazlıklara da bu değişiklikerle birlike hükümet el attı. Yeni düzenlemeyle birlikte ‘riskli alan’ ilan edilen bölgelerde yer alan binalatın dönüşüme açılması için hak sahiplerinin anlaşması beklenmeyecek, 2 aylık denetimlerden sonra yıktırılmayan binalar kolluk kuvveti nezaretinde yıktırılacak. Değişiklik öncesinde, hak sahipleri içinde 3’te 2 çoğunluk sağlanamadığı takdirde yapıların dönüşüme açılamıyordu.

Yapılan değişiklikle birlikte hak sahibinin vefat etmiş olması halinde mirasçılık belgesi çıkarma, kayyum atama veya işlem yapma yetkisi de artık Bakanlıkta olacak. Böylece hükümet mahkemelerde uzayan süreci kısaltmayı hedefliyor.

KÜLTÜR MİRASI NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZLAR DA KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINA ALINDI

Öte yandan düzenlemeyle birlikte, riskli alan ve yapıların depreme dayanıklılık tespitini yapan kuruluşlarda görevli personellere Çevre ve Şehircilik Bakanlığından sertifika alınması zorunluluğu da kaldırıldı. Bu yetki bakanlık tarafından belirlenecek kurum ve kuruluşlara devredildi.

Düzenlemede TOKİ’ye de ‘riskli alan’ tespiti yapabilme başvurusu yetkisi verilirken, Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu kapsamına giren kültür mirası niteliğindeki taşınmazlarda da kentsel dönüşüm yapılabilmesinin önü açıldı.