CHP Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Muharrem Erkek ve İstanbul Milletvekili Kaboğlu eşgüdümündeki Anayasa ve Adalet Komisyonu üyeleri, adil yargılanma hakkının güvence altına alınabilmesi için yaptığı çağrıyla biraraya gelen heyet ilk toplantısını 18 Ağustos Pazar günü İstanbul’da gerçekleştirdi.

Toplantıya, TBMM’de temsil edilen tüm partilere yapılan çağrıda, Sadet Partisi, HDP, TİP ve Demokrat Parti’nin temsilcileri ve milletvekillerinin katılımlarının yanı sıra, Türkiye Barolar Birliği, Ankara Barosu ve TURMOB yöneticileri, sendikalardan, Yargıçlar Sendikası, DİSK ve HAK-İŞ’in temsilcileriyle konuyla ilgili birçok dernek yönetici ve temsilcisi katıldı.

Bilindiği üzere TBMM tatile girmeden önce CHP, “Yargı Reformu İçin Öncelikle Atılması Gereken Adımlar” adlı metinle çalışmalarının ilk bölümünü kamuoyuyla paylaştıktan sonra ikinci olarak geniş bir katılımla gerçekleşen toplantıyla bir araya gelen heyet “Adil Yargılanma Hakkı Yasa Önerisi” için oluşturulacak çalışma gruplarıyla TBMM’nin yeni yasama döneminin açılacağa 1 Ekim tarihine kadar çalışmalarını tamamlayacak.

Özetle, heyeti oluşturan katılımcıların görüşlerini aktardığı toplantıda, yasa teklifi çalışmasının usulleri ve hedefleri ortaya konuldu. Anayasa Çalışma Grubu, OHAL Çalışma Grubu, İnfaz Hukuku ve Hapishanelerdeki Durum Çalışma Grubu, Kişi Güvenliği ve Özgürlüğü Çalışma Grubu, Düşünce ve İfade Özgürlüğü Çalışma Grubu ve Adil Yargılanma Hakkı Çalışma Grubu şeklinde 6 ana başlık etrafında belirlenen çalışma grupları ile planlanan takvimlerde yapılacak diğer toplantılarla ortaya çıkacak olan yasa önerisinin yeni yasama yılı başlangıcında meclise sunulması hedefleniyor.