Yerel seçimlere 1 aydan az bir süre kalmasına rağmen, Türkiye kentleri tarihinin en büyük çöküntüsünü yaşıyor. Siyaset kurumunun ise buna çözüm üretmek yerine salt kazanmaya odaklanması ve bunu bir “beka” meselesi ekseninde tartışması yaşanan kent sorunlarının yeterince algılanmadığı gerçeğiyle bizi yüz yüze getirmektedir. Ülkemiz kentlerinin birikmiş çok ciddi sorunları bulunmaktadır. Bu sorunlara çözümler üretilmesi noktasında yeterli ve sağlıklı bir tavrın, değerlendirmenin, politik analizin ve akademik yaklaşımın yeterince ortaya çıkmaması bu çerçevede bir tartışmayı gerekli kılmaktadır. PolitikYol olarak bu tartışmaya katkı sunması amacıyla “21. Yüzyıl’da Kent Yönetimi” dosyamızı ilginize sunuyoruz.